Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
Evolution or Creation

1.3 Evolutie of schepping?

Schepping of toeval?

Het menselijk lichaam lijkt een evolutie te hebben doorgemaakt. We zijn als mensen echter wel fundamenteel anders dan dieren. Terwijl dieren tevreden zijn met wie en wat ze zijn, zoeken mensen naar iets dat verder gaat dan eindige, gemaakte dingen. 

Het deels abstracte verlangen van mensen naar het ultieme geluk, dat verder gaat dan wat we nu zien, ondersteunt het idee dat we een onsterfelijke ziel hebben. Door die ziel zijn we onszelf en kunnen we bewuste keuzes maken voor het goede of het foute. Onze ziel is door God geschapen. Evolutie gaat over het lichaam; het scheppingsverhaal geeft ons inzicht in dat wat in dat lichaam huist: de ziel. Beide zijn nodig om de wereld zoals God die geschapen heeft beter te leren kennen.

> Lees meer in het boek

Evolutie en schepping sluiten elkaar niet uit. Er is een evolutie herkenbaar in de natuur, maar wij zijn met onze ziel door God geschapen.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Van wie heeft de mens zijn ziel ontvangen?

De menselijke ziel wordt rechtstreeks door God geschapen en niet door ouders ‘voortgebracht’.

De menselijke ziel kan niet het product zijn van een evolutionaire ontwikkeling uit de materie, en ook niet het gevolg van een genetische verbinding tussen vader en moeder. Het mysterie dat er met ieder mens telkens weer een unieke, geestelijke persoon in de wereld komt, drukt de Kerk als volgt uit: God geeft hem een ziel die niet sterft, ook als de mens zijn lichaam in de dood verliest, om het bij de verrijzenis terug te vinden. Als je zegt: ik heb een ziel, betekent dat: God heeft mij niet alleen als wezen geschapen, maar als persoon die geroepen is om in een nooit meer eindigende relatie met Hem te staan. [Youcat 63]