Alle Tweets
prev
Vorige:1.2 Even serieus: is dat Adam-en-Eva-gedoe echt gebeurd?
next
Volgende:1.4 Wat zijn die ‘zondeval’ en ‘erfzonde’ eigenlijk?

1.3 Evolutie of schepping?

Schepping of toeval?

Het menselijk lichaam lijkt een evolutie te hebben doorgemaakt. We zijn als mensen echter wel fundamenteel anders dan dieren. Terwijl dieren tevreden zijn met wie en wat ze zijn, zoeken mensen naar iets dat verder gaat dan eindige, gemaakte dingen. 

Het deels abstracte verlangen van mensen naar het ultieme geluk, dat verder gaat dan wat we nu zien, ondersteunt het idee dat we een onsterfelijke ziel hebben. Door die ziel zijn we onszelf en kunnen we bewuste keuzes maken voor het goede of het foute. Onze ziel is door God geschapen. Evolutie gaat over het lichaam; het scheppingsverhaal geeft ons inzicht in dat wat in dat lichaam huist: de ziel. Beide zijn nodig om de wereld zoals God die geschapen heeft beter te leren kennen.

Evolutie en schepping sluiten elkaar niet uit. Er is een evolutie herkenbaar in de natuur, maar wij zijn met onze ziel door God geschapen.