Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.2 A ka ndodhur me të vërtetë historia e Adamit dhe Evës?
next
Tjetra:1.4 Çfarë është mëkati origjinal dhe rënia e njeriut në mëkat?

1.3 Evolucion apo krijim?

Krijim apo rastësi?

Trupi i njeriut ka evoluar. Sidoqoftë, si qenie njerëzore, ne ndryshojmë rrënjësisht nga kafshët. Ndërsa kafshët kënaqen me atë çfarë janë, njerëzit kërkojnë diçka përtej gjërave të fundme, të krijuara.

Dëshira jonë pjesërisht abstrakte për lumturi të pafundme – një lumturi që shkon përtej asaj çfarë mund të shohim këtu dhe tani – mbështet idenë që kemi një shpirt të pavdekshëm. Shpirti është ai që na ndërton dhe na mundëson që me ndërgjegje të zgjedhim të mirën ose të keqen. Shpirti ynë është krijuar nga Zoti. Evolucioni ka të bëjë me fiziken; historia e Krijimit hedh dritë se çfarë është shtruar në atë trup: shpirti. Të dy janë jetikë nëse duam që ta kuptojmë më mirë botën ashtu siç Zoti e ka krijuar atë. 

Evolucioni dhe krijimi nuk e përjashtojnë njëra-tjetrën. Evolucioni është i dukshëm në natyrë, por shpirti ynë është krijuar nga Zoti.
Urtësia e Kishës

Përse është e rëndësishme të pohojmë: “Në fillim Hyji krijoi qiellin e tokën” (Zan 1, 1)

Sepse krijimi është themeli i të gjitha planeve hyjnore të shpëtimit; shfaq dashurinë e gjithëpushtetshme dhe të urtë të Perëndisë; është hapi i parë drejt Besëlidhjes së të vetmit Hyj me popullin e Vet; është fillimi i historisë së shpëtimit që kulmon në Krishtin; është një përgjigje e parë ndaj pyetjeve themelore të njeriut rreth prejardhjes dhe qëllimit të jetës së tij. [KKKP 51]

Can someone accept the theory of evolution and still believe in the Creator?

Yes. Although it is a different kind of knowledge, faith is open to the findings and hypotheses of the sciences.  

Theology has no scientific competence, and natural science has no theological competence. Natural science cannot dogmatically rule out the possibility that there are purposeful processes in creation; conversely, faith cannot define specifically how these processes take place in the course of nature’s development. A Christian can accept the theory of evolution as a helpful explanatory model, provided he does not fall into the heresy of evolutionism, which views man as the random product of biological processes. Evolution presupposes the existence of something that can develop. The theory says nothing about where this “something” came from. Furthermore, questions about the being, essence, dignity, mission, meaning, and wherefore of the world and man cannot be answered in biological terms. Just as “evolutionism” oversteps a boundary on the one side, so does creationism on the other. Creationists naively take biblical data literally (for example, to calculate the earth’s age, they cite the six days of work in Genesis 1). [Youcat 42]

Si e formon shpirti dhe trupi njësinë e tyre te njeriu?

Personi njerëzor është një qenie njëherësh trupore dhe shpirtërore. Te njeriu shpirti dhe lënda formojnë një natyrë të vetme. Kjo njësi është aq e thellë saqë, falë parimit shpirtëror që është fryma*, trupi, që është lëndor, bëhet një trup njerëzor dhe i gjallë dhe merr pjesë në dinjitetin e shëmbëllesës së Hyjit. [KKKP 69]

What is the soul?

The soul is what makes every individual person a man: his spiritual life-principle and inmost being. The soul causes the material body to be a living human body. Through his soul, man is a creature who can say “I” and stand before God as an irreplaceable individual.   

Men are bodily and spiritual creatures. A man’s spirit is more than a function of his body and cannot be explained in terms of man’s material composition. Reason tells us that there must be a spiritual principle that is united with the body but not identical to it. We call it the “soul”. Although the soul’s existence cannot be “proved” scientifically, man cannot be understood as a spiritual or intellectual being without accepting this spiritual principle that transcends matter. [Youcat 62]

From where does man get his soul?

The human soul is created directly by God and is not “produced” by the parents.   

Man’s soul cannot be the product of an evolutionary development out of matter or the result of a generative union of the father and mother. With every man, a unique, spiritual person comes into the world; the Church expresses this mystery by saying that God gives him a soul, which cannot die; even if the person loses his body in death, he will find it again in the resurrection. To say, “I have a soul”, means that God created me not only as a creature but as a person and has called me to a never-ending relationship with him. [Youcat 63]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Me anë të Fjalës së  tij Hyji thërret në ekzistencë të gjitha gjërat që ekzistojnë, i rregullon sipas mençurisë së tij dhe i përsos ato me mirësinë e tij ... madhështia e tij e vërtetë i njihet vetëm atij. Inteligjenca jonë është shumë e kufizuar për ta kuptuar atë. [Minucius Feliks, Letër drejtuar Oktavius, 18 (3 ML, 290)]