All Questions
prev
Vorige:1.47 Moet ik bang zijn voor het vagevuur?
next
Volgende:1.49 Wanneer komt het einde der tijden?

1.48 Zie ik mijn huisdier in de hemel?

Hemel, hel of vagevuur?

God heeft de mens de zorg voor dieren gegeven (Gen 2,19-20)Gen 2,19-20: Toen boetseerde de Heer God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht, en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen: zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten. De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels van de lucht, en aan al de wilde beesten; maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet.. Sint Franciscus is een mooi voorbeeld van hoe we veel van dieren kunnen houden zonder te overdrijven. Soms kunnen we een heel bijzondere band hebben met een dier.

Er zijn grote verschillen tussen mensen en dieren, zoals het feit dat dieren hun instinct volgen terwijl mensen rationeel kunnen nadenken. De Bijbel vertelt over de dieren als ‘soort’, maar over mensen als unieke wezens. Ieder van ons is bewust door God geschapen. Dieren hebben  buiten hun aardse leven geen doel. In de hemel zullen we compleet gelukkig zijn doordat we voor eeuwig God aanbidden. Daarom zullen we onze huisdieren daar niet missen.

In tegenstelling tot mensen hebben dieren geen onsterfelijke ziel die doorleeft. De dood is definitief: ze hebben geen doel buiten dit leven.