Alle Tweets
prev
Vorige:3.55 Wat is het verschil tussen Chaldeeuwse en Syro-Malabaarse katholieken?
next
Volgende:4.2 Wat moet ik doen in mijn leven?

4.1 Waarom zijn we eigenlijk op aarde?

Roeping

God verlangt maar één ding: jouw geluk. Daarvoor heeft Hij jou gemaakt. Je kunt zinvol en gelukkig leven door oog te hebben voor God en andere mensen.

God is overal aanwezig waar mensen van elkaar houden, voor elkaar zorgen of samen bidden. Door zo te leven richt je je tegelijkertijd op je uiteindelijke toekomst in de hemel, waar je geluk pas volmaakt zal zijn. 

> Lees meer in het boek

Door niet voor onszelf, maar voor God en onze naaste te leven, kunnen we straks in de hemel en deels nu al hier op aarde écht gelukkig zijn.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waartoe heeft God de mens geschapen?

God heeft alles voor de mens geschapen, maar de mens is geschapen om God te kennen, te dienen en te beminnen, om Hem in deze wereld heel de schepping in dankzegging aan te bieden, en om verheven te worden tot het leven met God in de hemel. Alleen in het mysterie van het mensgeworden Woord wordt het mysterie van de mens op de juiste wijze belicht. Want de mens is voorbestemd om getrouw het beeld weer te geven van de mensgeworden Zoon van God, die het volmaakte “beeld van de onzichtbare God” is (Kol. 1, 15). [CCKK 67]

Waarin bestaat de natuurlijke morele wet?

De natuurwet, ingeschreven door de Schepper in het hart van iedere mens, bestaat in een deelname aan de wijsheid en de goedheid van God, en drukt het oorspronkelijke morele besef uit, dat de mens in staat stelt met het verstand te onderscheiden tussen het goede en het kwade. Zij is universeel en onveranderlijk, en legt de basis voor de fundamentele rechten en plichten van de persoon, evenals voor de menselijke gemeenschap en voor de burgerlijke wet zelf. [CCKK 416]

Bestaat er een natuurlijke, voor allen herkenbare morele wet?

Om het goede te doen en het kwade te mijden, moet het onderscheid tussen wat goed en kwaad is, in het binnenste van de mens geschreven zijn. Er bestaat inderdaad zo’n ‘natuurwet’, die ieder mens met zijn verstand fundamenteel kan onderkennen.

De natuurlijke morele wet geldt voor alle mensen. Hij zegt de mens welke fundamentele rechten en plichten hij heeft en vormt zo de eigenlijke basis voor het samenleven in het gezin, de samenleving en de staat. Omdat het natuurlijke inzicht vaak door de zonde en menselijke zwakheid wordt vertroebeld, kan de mens niet zonder de hulp van God en zijn Openbaring om op de goede weg te blijven. [Youcat 333]