DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:4.32 Wat als ouders geen kinderen kunnen krijgen?
next
Volgende:4.34 Kan in-vitrofertilisatie (ivf) een oplossing zijn?

4.33 Hoe zit het met kunstmatige inseminatie (KI) en draagmoeders?

Kunstmatige bevruchting, embryo's en klonen

Kinderen zijn de vrucht van een innige beleving van de liefde tussen een man en een vrouw. Alleen een medische ingreep waarbij deze eenwording verbonden blijft met de mogelijkheid om kinderen te krijgen is een optie voor de Kerk. Verder wijst de Kerk kunstmatige inseminatie af, ook al begrijpt ze het verdriet van ouders die geen kinderen kunnen krijgen heel goed.

Draagmoederschap leidt tot allerlei onnatuurlijke en onmenselijke situaties en moet daarom altijd worden afgewezen. 

KI ontkoppelt seksuele eenwording en voortplanting. Donorzaad en draagmoeders ontkoppelen ouderschap en vruchtbaarheid. Dat klopt niet!