Alle Tweets
prev
Vorige:4.33 Hoe zit het met kunstmatige inseminatie (KI) en draagmoeders?
next
Volgende:4.35 Wat gebeurt er bij klonen?

4.34 Waar zit de fout bij reageerbuisbevruchting (IVF)?

Kunstmatige bevruchting, embryo's en klonen

Bij IVF worden eicellen in een laboratorium bevrucht met zaadcellen. Er worden altijd meerdere eicellen bevrucht, waarvan er maar één of enkele worden ingebracht in de baarmoeder. De overige embryo’s worden vernietigd, ingezet voor onderzoek of ingevroren voor later gebruik.

Dit spelen met menselijk leven kan niet kloppen! Het mag nooit zo zijn dat een kind alleen maar een middel is dat de ouders koste wat kost opeisen voor hun eigen geluk: een kind is altijd een gratis ontvangen geschenk van God. 

IVF bevrucht meerdere cellen, waarvan 1 of 2 worden gebruikt. De overige embryo’s (mensen!) worden als ‘restproduct’ ingevroren of gedood.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom zijn kunstmatige inseminatie en bevruchting immoreel?

Zij zijn immoreel omdat zij de voortplanting losmaken van de daad waarmee de echtgenoten zich aan elkaar geven, en de techniek laten heersen over de oorsprong en de bestemming van de menselijke persoon. Bovendien schenden de technieken van de heterologe inseminatie en bevruchting, waarbij buiten het echtpaar nog een derde persoon wordt ingeschakeld, het recht van het kind om geboren te worden uit een vader en een moeder die het kent, die door het Huwelijk met elkaar verbonden zijn, en die het exclusieve recht hebben dat de een slechts door de ander vader of moeder wordt. [CCKK 499]

Wat is diefstal en wat valt er onder het zevende gebod?

Diefstal is de wederrechtelijke toe-eigening van goederen van een ander.

Het zich onterecht toe-eigenen van goederen van anderen is ook een overtreding van het zevende gebod, wanneer de daad niet in de wetten van de overheid strafbaar is gesteld. Wat voor God onrecht is, dat is onrecht. Het zevende gebod geldt echter niet alleen voor stelen, maar ook voor het onterecht achterhouden van een verdiende beloning, het niet teruggeven van gevonden voorwerpen en bedrog in het algemeen. Het zevende gebod klaagt ook de volgende punten aan: werknemers onder mensonwaardige omstandigheden laten werken, overeenkomsten die je bent aangegaan niet nakomen, verworven opbrengsten zonder rekening te houden met sociale verplichtingen verbrassen, prijzen kunstmatig hoog of laag maken, de arbeidsplaatsen van toevertrouwde werknemers in gevaar brengen, steekpenningen geven of aanvaarden van corruptie, afhankelijke medewerkers verleiden tot illegale handelingen, slecht werk leveren of onangepaste honoraria verlangen, algemeen eigendom verspillen en verwaarlozen, geld vervalsen, rekeningen en balansen vervalsen of belasting ontduiken. [Youcat 428]