Alle Tweets
prev
Vorige:4.19 Waarom is er zoveel aandacht voor huwelijk en gezin?
next
Volgende:4.21 Waarom het celibaat, als het huwelijk zo goed bij mensen past?

4.20 Is ‘geen seks voor het huwelijk’ ouderwets?

Seksualiteit

De meest intieme manier waarop een man en een vrouw hun liefde kunnen beleven is in hun seksuele relatie. Hierin geven ze zichzelf volledig aan elkaar over en worden werkelijk één. Uit deze seksuele eenwording kunnen van nature kinderen worden geboren, die het beste in een gezin kunnen opgroeien.

Om deze en andere, tijdloze, redenen, is het ook vandaag de dag nog relevant om seks voor het huwelijk te reserveren: tenslotte draait een huwelijk om echte liefde en trouw, het belangrijkste ingrediënt voor werkelijk geslaagde seks.

> Lees meer in het boek

Alleen in het huwelijk kan seks tegelijkertijd een totale overgave aan elkaar zijn, een bron van geluk zijn, en openstaan staan voor het leven.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat zijn de goederen van de huwelijksliefde, waar de seksualiteit op gericht is?

De goederen van de huwelijksliefde, die voor gedoopten is geheiligd door het Sacrament van het Huwelijk, zijn: eenheid, trouw, onontbindbaarheid en openheid voor de vruchtbaarheid. [CCKK 495]

Welke betekenis heeft de huwelijksdaad?

De huwelijksdaad heeft een dubbele betekenis: zij maakt één (de wederzijdse gave van de echtgenoten) en staat in het teken van de voortplanting (de openheid voor de doorgave van het leven). Niemand mag de onverbreekbare band die God tussen deze beide betekenissen heeft gewild, te niet doen door een van beiden uit te sluiten. [CCKK 496]

Wat behoort er wezenlijk tot het christelijk huwelijk?

  1. De eenheid: het huwelijk is een verbond dat wezenlijk een eenheid van lichaam, geest en ziel tussen man en vrouw teweegbrengt.
  2. De onontbindbaarheid: het huwelijk geldt ‘tot de dood u scheidt’.
  3. De openheid voor nageslacht: elk huwelijk moet openstaan voor kinderen.
  4. De gerichtheid op het welzijn van de partner.

Wanneer een van beide partners op het moment van de huwelijkssluiting één van de vier genoemde punten uitsluit, dan komt het Sacrament van het huwelijk niet tot stand.

[Youcat 416]

Welke zin heeft de seksuele ontmoeting in het huwelijk?

God wil dat man en vrouw elkaar in erotische en seksuele lust ontmoeten om zich in liefde steeds vaster met elkaar te verbinden en kinderen uit hun liefde te laten ontstaan.

Aan het lichaam, de lust en erotisch plezier worden in het christendom grote waarde gehecht: ‘Het christendom (...) gelooft dat de materie goed is, dat God zelf ooit een mensengedaante aannam, dat we zelfs in de hemel een soort lichaam ontvangen dat opnieuw een essentieel deel van onze zaligheid, onze schoonheid en onze kracht is. Het christendom heeft meer dan enige andere religie het huwelijk verheerlijkt. Bijna alle hoogstaande liefdespoëzie van de wereldliteratuur werd door christenen geschreven en het Christendom zal iedereen tegenspreken die beweert dat seksualiteit op zich slecht is’ (C.S. Lewis, Onversneden christendom). De lust is echter geen doel op zich. Waar de lust van een paar lust om de lust wordt en niet openstaat voor nieuw leven dat eruit voort wil komen, voldoet ze niet aan het wezen van de liefde. [Youcat 417]