Alle Vragen
prev
Vorige:6.15 'Heb je vijanden lief', kan dat wel? Zijn er overeenkomsten tussen de krijgsmacht en katholicisme? Hoe kan ik kiezen tussen mijn persoonlijk en het gemeenschappelijk welzijn?
next
Volgende:6.17 Steunt de Kerk werknemers of werkgevers? Is recht op bezit iets christelijks? Mag je werk in 'lagelonenlanden' laten doen? Discrimineert de Kerk vrouwen?

6.16 Hoe kan ik mij in mijn baan inzetten voor God? Heb ik recht op werk? Is werkloosheid onchristelijk? Wat nu als ik moet kiezen tussen de Kerk en mijn werk?

Economie & Werk - #YniGOD

God droeg de eerste mensen op ‘de aarde te bewerken’ (Gen 2,15). Dit gaat over iedere nuttige bezigheid, ook thuis of als vrijwilliger. Werk is een manier om invulling te geven aan onze menselijke waardigheid, God te dienen en zo aan onze heiligheid te werken. Het recht van ieder mens op werk brengt tegelijkertijd de verantwoordelijkheid met zich mee om goed werk af te leveren.

Als ieder mens recht heeft op werk, is het schandalig als niet iedereen kan werken. Ook in Jezus tijd waren er mensen zonder werk en Hij laat zich lovend uit over een man die hun werk geeft (Mat 20,1-16). We moeten er alles aan doen om voor iedereen banen te scheppen. Misschien moeten we soms kiezen tussen naar ons werk of naar de kerk gaan, maar dat mag nooit uitlopen in een keuze tussen werk of God. We zijn hier niet om de zondag te vereren, dus is het geen probleem af en toe op zondag te werken. Probeer wel om de zondag in het algemeen vrij te houden, want die is er om ons aan Jezus te herinneren, voor onze broodnodige rust en om regelmatig en zonder afleiding aandacht aan God te geven.

Iedereen heeft recht op werk. Als christen maakt je werk deel uit van je roeping en draagt bij aan je heiliging. Zondagsrust is belangrijk, maar bepaalde banen zijn dat ook.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is de roeping van lekengelovigen?

De lekengelovigen hebben als bijzondere roeping het koninkrijk van God te zoeken, door de tijdelijke werkelijkheid te belichten en te ordenen volgens de wil van God. Zo geven zij gestalte aan de oproep tot heiligheid en apostolaat, die gericht is aan alle gedoopten [CCKK 188].

Hoe hebben de leken deel aan de priesterlijke taak van Christus?

Zij hebben daaraan deel door hun leven, vooral in de Eucharistie, op te dragen als een geestelijk offer “dat welgevallig is aan God door Jezus Christus” (1 Pet 2,5), met alle werkzaamheden, gebeden en apostolische initiatieven, het gezinsleven en het dagelijkse werk, de geduldig verdragen moeilijkheden van het leven, en de lichamelijke en geestelijke ontspanning. Op die manier dragen ook de leken, toegewijd aan Christus en door de heilige Geest gewijd, de wereld zelf op aan God [CCKK 189].

Dit zeggen de pausen

Er moet snel een passend wapen worden gevonden tegen de ellende en de armoede die zo onrechtvaardig drukken op het grootste deel van de werkende klasse: de oude gilden, die opkwamen voor de belangen van de arbeiders, zijn in de vorige eeuw afgeschaft en daarvoor is geen organisatie in de plaats gekomen… Arbeiders, helemaal op zichzelf aangewezen en hulpeloos, zijn overgeleverd aan de harteloosheid van hun werkgevers en de hebzucht van een grenzeloze concurrentie [Paus Leo XIII, Rerum Novarum, 3].