Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
Sint Pietersplein vol met religieuzen

2.1 Wat is de Kerk? Wie vormen de Kerk?

De Kerk anno nu

Jezus zelf heeft de Kerk ingesteld. Het is de gemeenschap van de mensen die Jezus willen navolgen om zo heilig te worden en voor altijd met Hem te leven in de hemel. De Apostel Paulus noemde de Kerk ‘het Lichaam van Christus’: Jezus is het hoofd ervan en alle andere mensen hebben hun eigen plek binnen dit lichaam. Net zoals we alle delen van ons lichaam nodig hebben, zo zijn alle lidmaten van de Kerk belangrijk voor de hele Kerk. Je zou de gelovigen in drie grote ‘groepen’ kunnen indelen, die ieder een eigen roeping hebben binnen de Kerk:

a) de lekengelovigen

b) de religieuzen en

c) de diakens, priesters en bisschoppen.

> Lees meer in het boek

De Kerk is de door Jezus ingestelde gemeenschap van mensen die in Hem geloven en Hem willen navolgen. Door de Kerk kunnen we tot God komen.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarin vindt de Kerk haar oorsprong en voltooiing?

De Kerk vindt haar oorsprong en voltooiing in het eeuwig heilsplan van God. Zij werd in het Oude Verbond voorbereid met de uitverkiezing van Israël, teken van de toekomstige vereniging van alle volken. Gegrondvest door het woord en de werkzaamheid van Jezus Christus, werd zij vooral verwezenlijkt door zijn verlossende dood en zijn verrijzenis. Zij werd vervolgens zichtbaar als mysterie van heil door de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksterdag. Zij zal op het einde der tijden worden voltooid als de hemelse vergadering van alle verlosten. [CCKK 149]

Wat is de taak van de Kerk?

Het is de taak van de Kerk om het rijk van God, dat met Jezus al begonnen is, in alle volkeren te doen ontkiemen en groeien. 

Waar Jezus kwam, beroerde de hemel de aarde: het rijk van God brak aan, een rijk van vrede en gerechtigheid. De Kerk dient dit rijk van God. Ze is geen doel in zichzelf. Ze moet voortzetten waar Jezus mee begonnen is. Ze moet handelen zoals Jezus zou handelen. Ze zet de heilige tekenen van Jezus (sacramenten) voort. Ze verspreidt Jezus’ woorden. Daarom is de Kerk, in al haar zwakheden, een sterk stuk hemel op aarde. [Youcat 123]