Alle Tweets
prev
Vorige:1.50 Hoe belangrijk is de verrijzenis?
next
Volgende:2.2 Hoe wordt de Kerk bestuurd?

2.1 Wat is de Kerk? Wie vormen de Kerk?

De Kerk anno nu

Jezus zelf heeft de Kerk ingesteld. Het is de gemeenschap van de mensen die Jezus willen navolgen om zo heilig te worden en voor altijd met Hem te leven in de hemel. De Apostel Paulus noemde de Kerk ‘het Lichaam van Christus’: Jezus is het hoofd ervan en alle andere mensen hebben hun eigen plek binnen dit lichaam. Net zoals we alle delen van ons lichaam nodig hebben, zo zijn alle lidmaten van de Kerk belangrijk voor de hele Kerk. Je zou de gelovigen in drie grote ‘groepen’ kunnen indelen, die ieder een eigen roeping hebben binnen de Kerk:

a) de lekengelovigen

b) de religieuzen en

c) de diakens, priesters en bisschoppen.

De Kerk is de door Jezus ingestelde gemeenschap van mensen die in Hem geloven en Hem willen navolgen. Door de Kerk kunnen we tot God komen.