All Questions
prev
Vorige:6.25 Waarom hebben sommige mensen alles en andere niets? Hoe kan ik een gelukkig leven leiden terwijl zij lijden? Kan het geloof helpen om het allemaal te begrijpen? Moet ik me echt bekeren?
next
Volgende:7.1 Welke algemene vieringen zijn gerelateerd aan katholieke heiligen?

6.26 Kan evangelisatie honger in de wereld bestrijden? Waarom wil God dat ik mijn geloof uitdraag? Kan ik door mijn werk evangeliseren?

Technologie & Je geloof doorgeven - #YniGOD

Mensen met fysieke of materiële gebreken hebben ook geestelijke behoeften. Integrale menselijke ontwikkeling vraagt niet alleen aandacht voor het voedsel en het water dat mensen nodig hebben, maar ook voor hun geestelijke welzijn. Het bekendmaken van de hoopgevende boodschap van het Evangelie is de beste manier om mensen geestelijk te helpen.

Elke christen, hoe onvolmaakt ook, is geroepen zijn of haar geloof uit te dragen (Mar 16,15). Dat doe je in de eerste plaats door gewoon te proberen als een goede christen te leven. Alleen als je overeenkomstig je geloof leeft, zijn je woorden geloofwaardig. Er zijn veel plaatsen waar priesters of nonnen niet kunnen komen. We hebben alle christenen nodig bij het gezamenlijk vervullen van de taak om, iedere dag weer, ons geloof na te leven en het Evangelie bekend te maken. Op die manier kun je ook evangeliseren bij het uitoefenen van je beroep.

Het Evangelie kan de grote geestelijke honger in onze wereld stillen, terwijl we ook ons brood
moeten delen. Je kunt God door je manier van leven kenbaar maken, ook op je werk.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom moet de Kerk het Evangelie verkondigen aan heel de wereld?

Omdat de opdracht van Christus luidt: "Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest” (Mat 28,19). Deze missionaire opdracht van de Heer heeft als bron de eeuwige liefde van God, die zijn Zoon en zijn Geest gezonden heeft, omdat Hij “wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen" (1 Tim 2,4) [CCKK 172].

Op wat voor manier is de Kerk missionair?

Geleid door de heilige Geest zet de Kerk in de loop van de geschiedenis de zending van Christus zelf voort. Daarom moeten de christenen aan allen Blijde Boodschap verkondigen die Christus heeft gebracht, door zijn weg te volgen, en bereid te zijn, zelfs tot het offer van zichzelf, tot aan het martelaarschap toe [CCKK 173].

Waarom is het morele leven van de Christen onontbeerlijk voor de verkondiging van het Evangelie?

Omdat de christenen, door hun leven in gelijkvormigheid aan de Heer Jezus, de mensen tot het geloof in de ware God trekken, de Kerk opbouwen, de wereld doordringen van de geest van het evangelie, en de komst van het rijk Gods verhaasten [CCKK 433].

Dit zeggen de pausen

Voor een christelijk leven is enthousiasme nodig en de bereidheid om in beweging te komen, waarbij de Heilige Geest de weg wijst… De wereld heeft christenen nodig die zich in beweging laten brengen, nooit te moe om door de straten van het leven te lopen, om aan iedereen het troostende Woord van Jezus te brengen. Iedere persoon die gedoopt is heeft de roeping gekregen Jezus te verkondigen! [Paus Franciscus, Angelus, 2 feb. 2020].