DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:4.12 Wat is genade?
next
Volgende:4.14 Jezus vergeeft, maar hoe kan ik mezelf en anderen vergeven?

4.13 Wat is zonde eigenlijk?

Roeping tot heiligheid

Een zonde bega je als je iets doet wat tegen de Wil van God ingaat. Het is een bewust slechte handeling: een gedachte, iets wat je doet of nalaat, wat je zegt of juist niet zegt.

Onze zonden en de gevolgen daarvan vormen obstakels in onze relatie met God. De band tussen jou en God wordt daardoor verzwakt. Als je eenmaal in ‘staat van zonde’ verkeert doordat je een zonde hebt gedaan, laat je je daarna gemakkelijk verder verleiden tot zonde. Daarom is het belangrijk om steeds opnieuw Gods vergeving te vragen.

Zondigen is tegen de Wil van God ingaan, waardoor we Hem buitensluiten. Zo wordt onze band met Hem verbroken, die hersteld wordt in de biecht.