DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:4.8 Jaki jest związek między wiarą i uczynkami?
next
Następny:4.10 Dlaczego chrześcijanie są takimi hipokrytami? Dlaczego łamią prawa Boże?

4.9 Czy Dekalog nadal ma jakieś znaczenie?

Życie chrześcijanina

Dziesięć przykazań zawiera bardzo ogólne zasady i większość ludzi się z nimi zgadza. Pierwsze trzy przykazania dotyczą twojej relacji z Bogiem. Począwszy od czwartego przykazania wszystkie kolejne odnoszą się do relacji z drugim człowiekiem. Osoby niewierzące zazwyczaj są w stanie zaakceptować siedem ostatnich przykazań.

Dziesięć przykazań ma ci pomóc żyć w prawdziwie ludzki sposób. Przestrzegając przykazań będziesz blisko Boga, który cię stworzył. W aplikacji #TwGOD znajdziesz dziesięć przykazań w formie modlitwy.

Dziesięć przykazań uczy nas, że szczęścia nie można znaleźć w egoizmie, ale tylko w gotowości ponoszenia ofiar dla Boga i bliźniego.