Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
kruiswegstatie

1.29 Czy Jezus nie był po prostu dobrym człowiekiem i mądrym guru?

Co zrobił dla nas Jezus?

Jezus sam powiedział, że jest Bogiem. Jeden z wielkich pisarzy wspomniał kiedyś: „Musisz dokonać wyboru. Albo ten człowiek był, i jest, Synem Bożym, lub też jest obłąkanym czy też czymś jeszcze gorszym” (C. S. Lewis).

Jezus był przez niektórych rzeczywiście określany mianem „szaleńca” czy „obłąkanego”, inni jednak rozpoznawali w Nim Wybawiciela obiecanego przed wiekami ludziom przez Boga. Jezus przywracał bowiem niewidomym wzrok, sprawiał, że chromi zaczynali chodzić, umarli wstawali z martwych, a On sam, umierając na krzyżu, wybawił nas od grzechów. To musiało być dzieło samego Boga, a nie zwyczajnego człowieka.

> Czytaj więcej w książce

Dobra i mądra osoba nie może pojednać nas z Bogiem tak, jak uczynił to Jezus: zarazem człowiek i Bóg. On chce być i JEST naszym odkupieniem.

Z mądrości Kościoła

W jaki sposób Kościół wyznaje tajemnicę Wcielenia?

Wyznaje ją twierdząc, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, ma dwie natury, Boską i ludzką, nie pomieszane, ale zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego. Wszystko w człowieczeństwie Jezusa – cuda, cierpienia, śmierć – powinno więc być przypisywane Jego Osobie Boskiej, która działa przez przyjętą ludzką naturę.

„O Synu Jedyny i Słowo Boga, będąc nieśmiertelny, raczyłeś dla naszego zbawienia przyjąć ciało ze Świętej Bożej Rodzicielki i zawsze Dziewicy Maryi. (...) Który jesteś Jednym z Trójcy Świętej, uwielbiony z Ojcem i Duchem Świętym, zbaw nas!” (Liturgia bizantyjska św. Jana Chryzostoma).

[KKKK 89]

Czy Syn Boży, stawszy się człowiekiem, ma duszę ludzką wyposażoną w ludzkie poznanie?

Syn Boży przyjął duszę ludzką wyposażoną w prawdziwe ludzkie poznanie. Swoją ludzką inteligencją Jezus poznawał wiele rzeczy w sposób doświadczalny. Lecz także jako człowiek Syn Boży posiadał wewnętrzne i bezpośrednie poznanie Boga, swego Ojca. Posiadał zdolność przenikania myśli ukrytych w ludzkich sercach, jak i pełną znajomość wiecznych zamysłów, które przyszedł objawić. [KKKK 90]

W jaki sposób współdziałały z sobą dwie wole Słowa Wcielonego?

Chrystus posiada dwie wole: wolę Boską i wolę ludzką. W czasie swojego ziemskiego życia Syn Boży chciał po ludzku tego wszystkiego, co w sposób Boski razem z Ojcem i Duchem Świętym zdecydował dla naszego zbawienia. Ludzka wola Chrystusa idzie za wolą Bożą, nie sprzeciwiając się jej ani nie opierając, ale jej się podporządkowując. [KKKK 91]

Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem?

W Jezusie Bóg jest rzeczywiście jednym z nas i tym samym staje się naszym bratem. Równocześnie nie zrezygnował z bycia Bogiem i naszym Panem. Sobór w Chalcedonie w roku 451 ogłosił, że bóstwo i człowieczeństwo w osobie Jezusa Chrystusa są powiązane „bez podziału i bez pomieszania”. Kościół długo zmagał się, w jaki sposób należy wyrazić relację między bóstwem a człowieczeństwem w Jezusie Chrystusie. Gdyby bóstwo i człowieczeństwo istniały obok siebie, to Jezus byłby tylko częściowo człowiekiem i tylko częściowo Bogiem. Nie jest też tak, że to, co boskie, i to, co ludzkie, zmieszało się w Jezusie. Bóg w Jezusie nie przyjął pozoru ludzkiego ciała (doketyzm), lecz stał się rzeczywiście człowiekiem. Nie mamy tu też do czynienia z dwiema różnymi osobami: boską i ludzką (nestorianizm). Nie jest wreszcie tak, że w Jezusie Chrystusie natura ludzka została całkowicie wchłonięta przez naturę boską (monofizytyzm). Przeciwko wszystkim tym błędnym naukom Kościół stwierdził, że Jezus Chrystus w jednej osobie jest równocześnie prawdziwym Bogiemi prawdziwym człowiekiem. Słynna formuła „bez podziału i bez pomieszania” (Sobór w Chalcedonie) nie próbuje wyjaśnić tego, czego rozum ludzki nie jest w stanie pojąć, lecz trzyma się tzw. filarów wiary. Określa kierunek, w którym należy zgłębiać tajemnicę Jezusa Chrystusa. [Youcat 77]