DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:1.28 Dlaczego Jezus musiał ponieść tak straszliwą śmierć?
next
Następny:1.30 Czy Jezus miał braci i siostry?

1.29 Czy Jezus nie był po prostu dobrym człowiekiem i mądrym guru?

Co zrobił dla nas Jezus?

Jezus sam powiedział, że jest Bogiem. Jeden z wielkich pisarzy wspomniał kiedyś: „Musisz dokonać wyboru. Albo ten człowiek był, i jest, Synem Bożym, lub też jest obłąkanym czy też czymś jeszcze gorszym” (C. S. Lewis).

Jezus był przez niektórych rzeczywiście określany mianem „szaleńca” czy „obłąkanego”, inni jednak rozpoznawali w Nim Wybawiciela obiecanego przed wiekami ludziom przez Boga. Jezus przywracał bowiem niewidomym wzrok, sprawiał, że chromi zaczynali chodzić, umarli wstawali z martwych, a On sam, umierając na krzyżu, wybawił nas od grzechów. To musiało być dzieło samego Boga, a nie zwyczajnego człowieka.

Dobra i mądra osoba nie może pojednać nas z Bogiem tak, jak uczynił to Jezus: zarazem człowiek i Bóg. On chce być i JEST naszym odkupieniem.