DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:1.34 Stvoril Boh aj zlo? Ako to súvisí s mojimi hriechmi?
next
Ďalej:1.36 Je Božia vôľa, aby ľudia umierali?

1.35 Ak je Boh všemohúci, prečo sa stávajú katastrofy? Prečo existuje zlo?

Zlo a utrpenie

Je rozdiel medzi zlom, ktoré spôsobujú ľudia a inými zlými vecami, ako sú živelné pohromy. Človek dostal od Boha slobodnú vôľu a môže sa rozhodovať správne i nesprávne. Ak by Boh zasiahol, neboli by sme viac slobodní!

Zostáva tajomstvom, prečo svet postihujú živelné pohromy a prečo Boh nezasahuje, aby zastavil otrasné skutky niektorých ľudí. Nikdy však nejde o trest od Boha, ktorý je plný lásky. Boh má súcit s trpiacimi a pobáda ľudí k tomu, aby si pomáhali. Ak sa rozhodneme s ním spolupracovať, zlo nikdy nebude mať posledné slovo.

Ani svet, ani ľudia, čo ho obývajú, nie sú dokonalí, preto sa dejú zlé veci. Svoju všemohúcnosť dokazuje Boh tým, že zlé vie obrátiť na dobré.
Múdrosť Cirkvi

Ak Boh všetko vie a všetko môže, prečo nezabráni zlu?

„Boh dopúšťa zlo iba preto, aby z neho vzišlo ešte väčšie dobro.“ (sv. Tomáš Akvinský) 

Zlo vo svete je temné a bolestné tajomstvo. Veď aj ukrižovaný Pán volal k svojmu Otcovi: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27,46). Mnoho vecí je nepochopiteľných. Jedno však vieme celkom isto: Boh je stopercentne dobrý. Nikdy nemôže byť pôvodcom niečoho zlého. Boh stvoril dobrý svet, ten však ešte nedospel k svojmu naplneniu. Cez prudké pády a bolestné procesy smeruje k svojmu definitívnemu naplneniu. Tak môžeme lepšie porovnať to, čo Cirkev nazýva fyzickým zlom, akým je napríklad vrodené postihnutie alebo prírodná katastrofa, s tým, čomu hovorí morálne zlo, ktoré sa objavuje vo svete následkom zneužitia slobody. „Peklo na zemi“ – deti-vojaci, samovražedné útoky, koncentračné tábory – to všetko je väčšinou dielom ľudí. Rozhodujúca otázka preto neznie: „Ako môžeme veriť v dobrotivého Boha, keď je toľko zla?“ – ale skôr: „Ako by mohol človek so srdcom a rozumom znášať život na tomto svete, keby nebolo Boha?“ Smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista nám ukazujú, že zlo nemalo prvé slovo a nebude mať ani posledné. Z najhoršieho zla dal Boh vyrásť absolútnemu dobru. Veríme, že Boh pri poslednom súde urobí koniec so všetkým bezprávím. V živote budúceho veku zlo už nebude mať nijaké miesto a skončí sa všetko utrpenie. [Youcat 51]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Zaiste [Boha] možno právom nazývať všemohúcim, hoci nemôže zahynúť, ani upadnúť do omylu. Všemohúcim sa totiž nazýva preto, lebo robí, čo chce, nie preto, lebo trpí to, čo nechce. [sv. Augustín, Boží štát, kniha 5, kap. 10 (PL 41, 152)]