Alle Tweets
prev
Vorige:1.35 Waarom zijn er rampen en kwaad als God almachtig is?
next
Volgende:1.37 Kan lijden een manier zijn om dichter bij God te komen?

1.36 Is het de Wil van God dat mensen doodgaan?

Kwaad en lijden

In het oorspronkelijke plan van God bestond de dood niet. De dood is pas bij de mens gaan horen door de zonde van de eerste mensen, waarmee ze God afwezen. God wil echter nog steeds dat we eeuwig zullen leven. Op deze aarde met alle ellende en lijden zou dat echter geen pretje zijn! Jezus kwam op aarde, stierf aan het kruis en werd door God weer levend gemaakt om de consequentie van die eerste zonde teniet te doen.

Dankzij Jezus kunnen we na onze dood voor eeuwig verder leven in de hemel. De manier waarop we in de hemel komen is door Jezus na te volgen, en te leven in een liefdevolle relatie met God en onze medemensen.

> Lees meer in het boek

God wil onze dood niet: die kwam in de wereld met de zonde. Nu moeten we sterven, maar daarna kunnen we eeuwig leven door Jezus’ verrijzenis.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat betekent sterven in Christus Jezus?

Het betekent sterven in Gods genade, zonder doodzonde. Wie in Christus gelooft en zijn voorbeeld navolgt, kan zo de eigen dood omvormen tot een daad van gehoorzaamheid en liefde jegens de Vader: “Hoe waar is dit woord: Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven” (2 Tim. 2, 11). [CCKK 206]