All Questions
prev
Vorige:1.35 Waarom zijn er rampen en kwaad als God almachtig is?
next
Volgende:1.37 Kan lijden een manier zijn om dichter bij God te komen?

1.36 Is het de Wil van God dat mensen doodgaan?

Kwaad en lijden

In het oorspronkelijke plan van God bestond de dood niet. De dood is pas bij de mens gaan horen door de zonde van de eerste mensen, waarmee ze God afwezen. God wil echter nog steeds dat we eeuwig zullen leven. Op deze aarde met alle ellende en lijden zou dat echter geen pretje zijn! Jezus kwam op aarde, stierf aan het kruis en werd door God weer levend gemaakt om de consequentie van die eerste zonde teniet te doen.

Dankzij Jezus kunnen we na onze dood voor eeuwig verder leven in de hemel. De manier waarop we in de hemel komen is door Jezus na te volgen, en te leven in een liefdevolle relatie met God en onze medemensen.

God wil onze dood niet: die kwam in de wereld met de zonde. Nu moeten we sterven, maar daarna kunnen we eeuwig leven door Jezus’ verrijzenis.