Alle Tweets
Vorige:
Volgende:

1.36 Is het de Wil van God dat mensen doodgaan?

Kwaad en lijden

In het oorspronkelijke plan van God bestond de dood niet. De dood is pas bij de mens gaan horen door de zonde van de eerste mensen, waarmee ze God afwezen. God wil echter nog steeds dat we eeuwig zullen leven. Op deze aarde met alle ellende en lijden zou dat echter geen pretje zijn! Jezus kwam op aarde, stierf aan het kruis en werd door God weer levend gemaakt om de consequentie van die eerste zonde teniet te doen.

Dankzij Jezus kunnen we na onze dood voor eeuwig verder leven in de hemel. De manier waarop we in de hemel komen is door Jezus na te volgen, en te leven in een liefdevolle relatie met God en onze medemensen.

> Lees meer in het boek

God wil onze dood niet: die kwam in de wereld met de zonde. Nu moeten we sterven, maar daarna kunnen we eeuwig leven door Jezus’ verrijzenis.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Als God almachtig is en voorzienigheid, hoe kan dan het kwaad bestaan?

Op deze vraag, tegelijkertijd smartelijk maar ook vol mysterie, kan alleen het christelijk geloof in zijn geheel een antwoord geven. God is op geen enkele manier, direct noch indirect, de oorzaak van het morele kwaad. Hij verheldert het mysterie van het kwaad door zijn Zoon Jezus Christus, die gestorven en verrezen is om het grote morele kwaad te overwinnen, dat de zonde van de mensheid is, en dat de wortel is van alle andere kwaad. [CCKK 57]

Waarom laat God het kwaad toe?

Het geloof geeft ons de zekerheid dat God het kwaad nooit zou toelaten, als Hij niet uit datzelfde kwaad het goede zou laten voortkomen. God heeft dit al op wonderbare wijze gedaan in de dood en de verrijzenis van Christus: uit het ergste morele kwaad, het vermoorden van zijn Zoon, heeft Hij het allergrootste goed laten voortkomen: de verheerlijking van Christus en onze verlossing. [CCKK 58]

Wat betekent sterven in Christus Jezus?

Het betekent sterven in Gods genade, zonder doodzonde. Wie in Christus gelooft en zijn voorbeeld navolgt, kan zo de eigen dood omvormen tot een daad van gehoorzaamheid en liefde jegens de Vader: “Hoe waar is dit woord: Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven” (2 Tim. 2, 11). [CCKK 206]

Hoe helpt Christus ons bij het sterven als wij op Hem vertrouwen?

Christus komt ons tegemoet en leidt ons naar het eeuwige leven. "Niet de dood zal mij halen, maar God" (H. Theresia van Lisieux).

In het licht van Jezus’ lijden en sterven kan zelfs het sterven lichter worden. Wij kunnen in een daad van vertrouwen en liefde ‘ja’ zeggen tegen de Vader, zoals Jezus in de Olijfhof deed. Zo een houding noemen we een ‘geestelijk offer’: de stervende verenigt zich met het offer van Christus aan het kruis. Wie zo in vertrouwen op God en in vrede met de mensen, dus zonder zware zonden, sterft, is op weg in de gemeenschap met de verrezen Christus. In ons sterven zullen wij niet dieper vallen dan in zijn handen. Wie sterft, vertrekt niet naar nergens, maar komt thuis in de liefde van God, die hem geschapen heeft. [Youcat 155]