All Questions
prev
Poprzedni:1.50 Jak ważne jest zmartwychwstanie?
next
Następny:2.2 Jak zarządzany jest Kościół?

2.1 Czym jest Kościół? Kto jest w Kościele?

Kościół dzisiaj

Kościół ustanowił sam Jezus. Jest on wspólnotą ludzi, którzy chcą naśladować Jezusa, aby stać się świętymi i na zawsze zamieszkać z Nim w niebie. Apostoł Paweł nazwał Kościół „Ciałem Chrystusa”: jego głową jest Jezus, a każdy człowiek ma w jego ciele swoje własne miejsce. Jak każdy z nas potrzebuje wszystkich części ciała, tak wszyscy wierni członkowie są ważni dla całego Kościoła. 

Wiernych można podzielić na trzy duże „grupy”, z których każda ma do wypełnienia w Kościele specyficzne powołanie:
a) świeccy,
b) osoby konsekrowane oraz 
c) diakoni, księża, biskupi.

Jezus ustanowił Kościół jako wspólnotę ludzi, którzy w Niego wierzą i chcą Go naśladować. Przychodzimy do Boga przez Kościół.