Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
Sint Pietersplein vol met religieuzen

2.1 Czym jest Kościół? Kto jest w Kościele?

Kościół dzisiaj

Kościół ustanowił sam Jezus. Jest on wspólnotą ludzi, którzy chcą naśladować Jezusa, aby stać się świętymi i na zawsze zamieszkać z Nim w niebie. Apostoł Paweł nazwał Kościół „Ciałem Chrystusa”: jego głową jest Jezus, a każdy człowiek ma w jego ciele swoje własne miejsce. Jak każdy z nas potrzebuje wszystkich części ciała, tak wszyscy wierni członkowie są ważni dla całego Kościoła

Wiernych można podzielić na trzy duże „grupy”, z których każda ma do wypełnienia w Kościele specyficzne powołanie:
a) świeccy,
b) osoby konsekrowane oraz 
c) diakoni, księża, biskupi.

> Czytaj więcej w książce

Jezus ustanowił Kościół jako wspólnotę ludzi, którzy w Niego wierzą i chcą Go naśladować. Przychodzimy do Boga przez Kościół.

Z mądrości Kościoła

Jaki jest początek i wypełnienie Kościoła?

Kościół znajduje swój początek i swoje wypełnienie w odwiecznym zamyśle Boga. Był przygotowany w Starym Przymierzu wraz z wybraniem Izraela jako ludu Bożego, będącym znakiem przyszłego zjednoczenia wszystkich narodów. Założony przez słowa i czyny Jezusa, został urzeczywistniony przede wszystkim za pośrednictwem Jego odkupieńczej Męki i Jego Zmartwychwstania. Został następnie ukazany jako misterium zbawienia przez wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Osiągnie swoje wypełnienie w chwale nieba jako zgromadzenie wszystkich odkupionych. [KKKK 149]

Co jest zadaniem Kościoła?

Zadanie Kościoła to we wszystkich ludach zasiewać i pozwolić wzrastać królestwu Bożemu, które zaczęło się już wraz z Jezusem. Gdzie przyszedł Jezus, tam niebo dotknęło ziemi: zaczęło się królestwo Boże, królestwo pokoju i sprawiedliwości. Kościół służy temu królestwu Bożemu. Nie jest celem samym w sobie. Musi prowadzić dalej dzieło zapoczątkowane przez Jezusa. Powinien postępować tak, jak postąpiłby Jezus. Sprawuje wciąż święte znaki Jezusa (sakramenty). Przekazuje dalej słowa Jezusa. Pomimo wszystkich swoich słabości jest kawałkiem nieba na ziemi. [Youcat 123]