All Questions
prev
Poprzedni:2.49 Co wydarzyło się po Soborze Watykańskim II?
next
Następny:2.51 Jak działa Szwedzki Kościół Luterański?

2.50 Dlaczego papież Jan Paweł II był tak ważny?

Kościół w XX wieku

Jan Paweł II (1920-2005) odegrał istotną rolę w obaleniu komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej, co ostatecznie nastąpiło w 1989 roku. Poprzez pokojowe działania papież opowiadał się za prawdą i wolnością.

W 2000 roku Jan Paweł II w imieniu Kościoła prosił o przebaczenie za wiele błędów popełnionych w przeszłości. Papież był również inicjatorem Światowych Dni Młodzieży. Miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą, którą zachęcał, aby całym sercem naśladowała Chrystusa. Mimo podeszłego wieku i słabego zdrowia Jan Paweł II do końca kontynuował pracę, udowadniając swoim przykładem, że wiek ani choroba nie umniejszają godności człowieka. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. 1 maja 2011 roku został ogłoszony błogosławionym, a 27 kwietnia został kanonizowany. Teraz każdy może prosić o jego wstawiennictwo w niebie.

Św. JP II poświęcił się prawdzie Ewangelii i wolności dla wszystkich. Wzywał szczególnie młodych, by podążali wyłącznie za Chrystusem.