All Questions
prev
Poprzedni:1.13 W jakim języku napisano Biblię?
next
Następny:1.15 Jak zbudowany jest Stary Testament?

1.14 Czym się różni Biblia od Koranu?

Biblia: prawda czy fałsz?

Muzułmanie wierzą, że Koran został dosłownie podyktowany przez Boga w języku arabskim, a koraniczne teksty są dla nich święte. Inaczej jest w przypadku chrześcijan, którzy wierzą, że biblijni autorzy zostali natchnieni Bożym Duchem Świętym. Ten sam Duch pozwala czytelnikowi na poprawne rozumienie Biblii. Słowa pozostają martwe, dopóki nie są czytane.

Co do samej treści, Koran zaprzecza, że Jezus był Synem Bożym, umarł i zmartwychwstał. Tym samym zaprzecza prawdzie, że Bóg, z miłości do człowieka, w Jezusie stał się człowiekiem.

 

Biblia mówi prawdę o Jezusie, a Koran jej zaprzecza. Bóg natchnął autorów Biblii – nie podyktował im tekstu.
Z mądrości Kościoła

Jaką funkcję pełni Pismo Święte w życiu Kościoła?

Pismo Święte jest podstawą i siłą żywotną dla Kościoła. Jest dla dzieci Kościoła umocnieniem wiary, pokarmem duszy i trwałym źródłem życia duchowego. Jest duszą teologii i przepowiadania duszpasterskiego. Mówi psalmista: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105). Dlatego Kościół zachęca do częstego czytania Pisma Świętego, ponieważ „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim). [KKKK 24]