Wszystkie tweety
prev
Poprzedni:2.41 W jakim celu zwołano Sobór Trydencki?
next
Następny:2.43 Jakie były konsekwencje rewolucji francuskiej?
winters landschap met kerkje

2.42 Jakie skutki dla Kościoła miało oświecenie?

Odpowiedź Kościoła

Dokonania naukowe wieku XVII odnosiły się krytycznie do wiary. Myśliciele oświecenia za prawdę uznawali tylko to, co można udowodnić racjonalnie. Rezultatem było wrogie nastawienie do Kościoła i papieża.

Racjonalizm umieścił na piedestale ludzki rozum. W konsekwencji takiego (błędnego) myślenia należało przestać uznawać objawienie Boga, a więc i chrześcijaństwo, za źródło prawdy. Jednakże wiara i rozum nie wykluczają się! Dla niektórych oświecenie miało pozytywne skutki, na przykład w Niderlandach, gdzie katolicy i inni wierzący uzyskali wolność. Jednocześnie doszło jednak do tragedii rewolucji francuskiej, która również opierała się na ideach oświecenia.

> Czytaj więcej w książce

Oświecenie spowodowało konflikt między wiarą i rozumem. Światowi przywódcy odwrócili się od papieża i chcieli ograniczyć jego wpływy.