All Questions
prev
Poprzedni:2.40 Czym była kontrreformacja?
next
Następny:2.42 Jakie skutki dla Kościoła miało oświecenie?

2.41 W jakim celu zwołano Sobór Trydencki?

Odpowiedź Kościoła

Sobór Trydencki stanowił ważny głos w odpowiedzi katolików na reformację (kontrreformacja). To spotkanie duchownych zwołał w 1545 r. papież Paweł III. Decyzje podjęte podczas soboru wspólnie przez biskupów i papieża były bardzo ważne dla Kościoła.

Sobór podkreślił istotę wiary, wyjaśnił szerzej siedem sakramentów świętych i zdefiniował strukturę Kościoła. Tam, gdzie było to konieczne, biskupi i księża zostali przywołani do porządku. Dokumenty Soboru Trydenckiego wyznaczały kierunek Kościołowi jeszcze przez wiele stuleci.

 

Sobór Trydencki miał dać odpowiedź na reformację; pogłębił rozumienie wiary i zreformował praktyki Kościoła tam, gdzie było to potrzebne.