Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
missaal

2.41 W jakim celu zwołano Sobór Trydencki?

Odpowiedź Kościoła

Sobór Trydencki stanowił ważny głos w odpowiedzi katolików na reformację (kontrreformacja). To spotkanie duchownych zwołał w 1545 r. papież Paweł III. Decyzje podjęte podczas soboru wspólnie przez biskupów i papieża były bardzo ważne dla Kościoła.

Sobór podkreślił istotę wiary, wyjaśnił szerzej siedem sakramentów świętych i zdefiniował strukturę Kościoła. Tam, gdzie było to konieczne, biskupi i księża zostali przywołani do porządku. Dokumenty Soboru Trydenckiego wyznaczały kierunek Kościołowi jeszcze przez wiele stuleci.

> Czytaj więcej w książce

Sobór Trydencki miał dać odpowiedź na reformację; pogłębił rozumienie wiary i zreformował praktyki Kościoła tam, gdzie było to potrzebne.