Alle Vragen
prev
Vorige:2.41 Wat was het concilie van Trente?
next
Volgende:2.43 Wat waren de gevolgen van de Franse Revolutie?

2.42 Welke rol speelde de Kerk in de ‘verlichting’?

Het antwoord van de Kerk

Ontwikkelingen in de wetenschap leidden er in de zeventiende eeuw toe dat het geloof in twijfel werd getrokken. Alleen wat rationeel bewezen kon worden, was waar volgens de denkers van de ‘verlichting’. De Kerk en de paus kwamen zwaar onder vuur te liggen.

Het rationalisme stelde het menselijke denken centraal. De (verkeerde) conclusie was dat Gods openbaring en het christendom moesten worden afgewezen. Toch kunnen geloof en wetenschap heel goed samengaan! Soms had deze periode positieve gevolgen voor de Kerk. In het protestante Nederland leidde de ‘verlichting’ bijvoorbeeld tot geloofsvrijheid voor katholieken en anderen. Daartegenover stonden echter de gruwelijkheden van de Franse Revolutie, die zich ook op de ‘verlichting’ baseerde.

De verlichting stelde geloof en verstand tegenover elkaar. Wereldse leiders verzetten zich tegen de paus en wilden zijn invloed inperken.