All Questions
prev
Poprzedni:2.39 Co to jest Kościół anglikański?
next
Następny:2.41 W jakim celu zwołano Sobór Trydencki?

2.40 Czym była kontrreformacja?

Odpowiedź Kościoła

Luter miał rację co do jednego: wielu duchownych postępowało nagannie. Trzeba to było zmienić. Wszczęto katolicką reformację, inaczej – kontrreformację, podczas której Kościół ponownie skoncentrował się na istocie wiary. Biskupi nie byli już mianowani ze względu na szlachetne pochodzenie, ale ze względu na swoją wiedzę i świętość.

Sobór Trydencki odegrał bardzo ważną rolę. Przede wszystkim dał on początek ponownemu zwróceniu uwagi na osobową relację z Jezusem i kształcenie w wierze. W czasie kontrreformacji ważną rolę odegrało wielu świętych, takich jak Ignacy Loyola i Teresa z Ávili.

 

Kontrreformacja polegała na wewnętrznej przemianie Kościoła. Szczególną wagę przywiązywano do nauki wiary i do osobistej relacji z Jezusem.