All Questions
prev
Poprzedni:3.23 Skąd biorą się różnice architektoniczne w kościołach?
next
Następny:3.25 Co oznaczają poszczególne gesty, znaki i kolory?

3.24 Czym jest liturgia?

Liturgia

Słowo „liturgia” pochodzi z greki i oznacza „służbę pełnioną przez lud”.  Liturgia to „ogół symboli, pieśni i gestów, poprzez które Kościół wyraża uwielbienie Boga” (Dom Guéranger). W liturgii wyrażamy to, w co wierzymy, tak jak język ciała wyraża to, co chcemy powiedzieć. Co więcej, przez liturgię otrzymujemy Bożą łaskę i siłę.

W liturgii chodzi o coś więcej niż o nas samych: chodzi o Boga. Liturgia Kościoła Rzymskokatolickiego jest identyczna we wszystkich krajach świata. Możesz więc uczestniczyć we Mszy świętej wszędzie, nawet jeśli nie rozumiesz języka: wszystkie gesty i czyny są takie same. Aplikacja #TwGOD zawiera teksty Mszy w wielu językach, by pomóc ci uczestniczyć w liturgii wszędzie, gdziekolwiek będziesz.

 

Liturgia to wspólna modlitwa chrześcijan, zgodnie z obrządkiem Kościoła. Wyrażamy w niej wiarę w Boga i czerpiemy Jego siłę.
Z mądrości Kościoła

Co to jest liturgia?

Liturgia to oficjalny kult Kościoła. Liturgia nie jest wydarzeniem, podczas którego ciekawie się dyskutuje lub słucha świetnej muzyki. Liturgii się nie robi i nie wymyśla. Ona jest czymś żywym i rozwijała się w wierze przez tysiąclecia. Liturgia jest wydarzeniem świętym, czcigodnym. Staje się pasjonująca, gdy się czuje, że sam Bóg jest obecny pod postacią jej świętych znaków i w jej modlitwach, często bardzo starych i mających wielką wartość. [Youcat 167]

Co jest istotą każdej liturgii?

Liturgia jest zawsze przede wszystkim komunią z Jezusem Chrystusem. Każda liturgia, nie tylko Msza Święta, jest uobecnieniem wielkanocnego spotkania. Jezus świętuje z nami przejście ze śmierci do życia i otwiera je. Najważniejszą Liturgią świata była Ostatnia Wieczerza, którą wieczorem przed swoją śmiercią Jezus sprawował razem z uczniami w Wieczerniku. Uczniowie myśleli, że Jezus obchodził pamiątkę wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej. Jezus jednak celebrował z nimi wyzwolenie całej ludzkości z mocy śmierci. Wtedy w Egipcie to „krew baranka” ustrzegła Izraelitów przed aniołem śmierci. Teraz to On sam miał stać się barankiem, którego krew wybawi ludzkość ze śmierci. Dlatego Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa to dowód na to, że można umrzeć, a mimo to odzyskać życie. Oto zasadnicza treść każdej celebracji chrześcijańskiej. Sam Jezus porównał swoją Śmierć i Zmartwychwstanie do wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej. Tajemnica paschalna jest więc określeniem odkupieńczego dzieła Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Analogicznie do ratującej życie krwi baranka podczas wyjścia Izraelitów z Egiptu (Wj 12), Jezus jest prawdziwym Barankiem paschalnym, który wybawił ludzkość z więzów śmierci i grzechu. [Youcat 171]

Co jest najgłębszym źródłem liturgii?

Najgłębszym źródłem liturgii jest Bóg, w którym odbywa się wieczne, niebiańskie święto miłości – radość Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ponieważ Bóg jest miłością, chciałby, żebyśmy uczestniczyli w święcie Jego radości i otrzymali Jego błogosławieństwo. Nasze ziemskie liturgie powinny być świętami pełnymi piękna i siły: świętami Ojca, który nas stworzył. Dlatego tak ważną rolę odgrywają owoce ziemi: chleb, wino, olej oraz światło, kadzidło, muzyka i kolory. Powinny być świętami Syna, który nas odkupił. Dlatego cieszmy się z naszego wyzwolenia, oddychajmy słuchanym słowem, pokrzepiajmy się pokarmem eucharystycznym. Powinny być świętami Ducha Świętego, który w nas żyje. Dlatego ze świętych zgromadzeń emanuje tak obfite bogactwo darów: pociechy, poznania, odwagi, siły i błogosławieństwa. [Youcat 170]

W jaki sposób Bóg Ojciec jest źródłem i celem liturgii?

W swoim Synu, który dla nas przyjął ciało, umarł i zmartwychwstał, Bóg napełnia nas swoimi błogosławieństwami i przez nie rozlewa w naszych sercach Ducha Świętego. W tym samym czasie Kościół błogosławi Ojca przez adorację, uwielbienie i dziękczynienie i prosi Go, by zesłał dar swojego Syna i Ducha Świętego. [KKKK 221]

Jakie jest dzieło Chrystusa w liturgii?

Chrystus oznacza i urzeczywistnia w liturgii Kościoła przede wszystkim swoje Misterium Paschalne. Udzielając Apostołom Ducha Świętego, powierzył im i ich następcom władzę, aby sprawowali dzieło zbawienia przez Ofiarę eucharystyczną i sakramenty, przez które teraz udziela swojej łaski wiernym wszystkich czasów i na całym świecie. [KKKK 222]

Jak działa Duch Święty w liturgii w odniesieniu do Kościoła?

Duch Święty i Kościół współdziałają z sobą w liturgii. Duch Święty przygotowuje Kościół na spotkanie ze swoim Panem; przypomina i ukazuje Chrystusa wierze zgromadzenia; uobecnia i spełnia zbawcze dzieło Chrystusa; jednoczy Kościół z życiem i posłaniem Chrystusa i sprawia, by owocował dar komunii w Kościele. [KKKK 223]