All Questions
prev
Poprzedni:4.19 Skąd ten nacisk na małżeństwo i rodzinę?
next
Następny:4.21 Po co decydować się na celibat, skoro ludzie nadają się do małżeństwa?

4.20 Czy wstrzemięźliwość seksualna przed ślubem jest staroświecka?

Seksualność

Seks jest najbardziej intymnym wyrazem miłości kobiety i mężczyzny. Małżonkowie oddają się sobie w całości i tworzą jedno. Z ich miłości mogą zrodzić się dzieci, które następnie wzrastają w rodzinie.

Dlatego tak ważne jest, aby zachować wstrzemięźliwość seksualną przed ślubem. Małżeństwo opiera się bowiem na prawdziwej miłości i wierności, które są podstawą współżycia seksualnego.

 

Tylko w małżeństwie seks może być pełnym oddaniem się w miłości drugiej osobie i źródłem radości, a także otwarciem się na nowe życie (dzieci).
Z mądrości Kościoła

Jakie są dobra miłości małżeńskiej, której podporządkowana jest płciowość?

Dobrami miłości małżeńskiej, która dla ochrzczonych jest uświęcona przez sakrament małżeństwa, są: jedność, wierność, nierozerwalność i otwarcie na płodność. [cckk 495]

Jaką wartość ma akt małżeński?

Akt małżeński ma podwójne znaczenie: jednoczące (wzajemne obdarowanie się małżonków) i prokreacyjne (otwarty na przekazywanie życia). Nikt nie ma prawa naruszać tego nierozłącznego związku, jakiego sam Bóg chciał, istniejącego między tymi dwoma znaczeniami aktu małżeńskiego, wykluczając z nich jeden lub drugi. [cckk 496]

Jakie są istotowe cechy małżeństwa?

1. Jedność: małżeństwo jest przymierzem, które ze swej istoty zakłada cielesną i duchową jedność między mężczyzną i kobietą. 2. Nierozerwalność: małżeństwo trwa „aż do śmierci”. 3. Otwartość na potomstwo: każde małżeństwo musi być otwarte na dzieci. 4. Ukierunkowanie na dobro partnera. Jeśli jedno z dwojga w chwili zawarcia małżeństwa wyklucza jeden z tych czterech punktów, sakrament małżeństwa nie zostaje ważnie zawarty. [youcat 416]

Jaki sens ma pożycie seksualne w małżeństwie?

Zgodnie z wolą Bożą mężczyzna i kobieta mają rozkoszować się swoją płciowością, aby coraz ściślej jednoczyć się w miłości i wydać ze swojej miłości potomstwo. [2362-2367] Ciało, rozkosz i erotyczna przyjemność przedstawiają dla chrześcijaństwa dużą wartość: „chrześcijaństwo (...) wierzy, że materia jest dobra, że sam Bóg przyjął kiedyś ludzką postać, że nawet w niebie istnieje pewien rodzaj ciała i ono będzie istotnym elementem naszej szczęśliwości, naszego piękna i siły. Chrześcijaństwo bardziej niż każda inna religia gloryfikuje małżeństwo. Prawie wszystkie wielkie poematy miłosne literatury światowej zostały stworzone przez chrześcijan, nadto chrześcijaństwo sprzeciwia się każdemu, kto twierdzi, że płciowość jest sama w sobie zła” (C. S. Lewis, Mere Christianity). Rozkosz nie jest jednak celem samym w sobie. Kiedy swoją rozkosz para zachowuje dla siebie i nie jest otwarta na nowe życie, które z niej mogłoby się narodzić, niewłaściwie rozumie istotę miłości.[youcat 417]