All Questions
prev
Poprzedni:4.7 Czy chrześcijanie żyją inaczej niż inni ludzie?
next
Następny:4.9 Czy Dekalog nadal ma jakieś znaczenie?

4.8 Jaki jest związek między wiarą i uczynkami?

Życie chrześcijanina
Bez dobrych uczynków nasza wiara jest martwa. Naszym zadaniem jest współpracować z łaską Bożą i w ten sposób świadczyć o wierze.