Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:

4.8 Jaki jest związek między wiarą i uczynkami?

Życie chrześcijanina

Bycie chrześcijaninem oznacza, że świadomie decydujemy o tym, co robimy, a czego nie, ze względu na naszą relację z Jezusem. Pismo Święte mówi, że wiara bez uczynków jest martwa (Jk 2, 26)Jk 2, 26: Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.. Jeśli naprawdę wierzysz w Jezusa, chcesz też robić to, czego On od ciebie oczekuje: kochać Boga i bliźnich.

Wyrazem tego jest przestrzeganie dziesięciu przykazań, choć nie zawsze nam się to udaje. Bogu chodzi jednak bardziej o miłość, którą się dzielimy, niż o talenty, które posiadamy (Mk 12, 41-44)Mk 12, 41-44: Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie».. Jako chrześcijanie zostaliśmy wezwani, aby działać dla dobra innych ludzi.

> Czytaj więcej w książce

Bez dobrych uczynków nasza wiara jest martwa. Naszym zadaniem jest współpracować z łaską Bożą i w ten sposób świadczyć o wierze.