Alle Tweets
prev
Vorige:4.7 Leeft een christen anders dan anderen?
next
Volgende:4.9 Hoe belangrijk zijn die ‘Tien Geboden’ nu nog?

4.8 Wat is de verhouding tussen geloof en daden?

Leven als christen

Leven als christen betekent dat we bewust besluiten wat we wel en niet doen, vanwege onze band met Jezus. De Bijbel zegt: “Zonder daden is het geloof dood” (Jak 2,26)Jak 2,26: Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad.. Als je echt in Jezus gelooft, dan wil je ook doen wat Hij van je vraagt: houden van God en je naasten.

Dat laten we bijvoorbeeld zien doordat we ons aan de Tien Geboden proberen te houden, ook al lukt dat niet altijd. God kijkt meer naar de liefde waarmee we geven, dan naar de hoeveelheid van onze gaven (Mar 12,41-44)Mar 12,41-44: Gezeten tegenover de offerkist, bekeek Hij hoe de menigte kopergeld in de offerkist gooide. Veel rijken gooiden er veel in. Er kwam een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen. Want allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij gooide er van haar armoede alles in wat ze had, heel haar levensonderhoud.’. Als christenen hebben we de opdracht om ons voor al onze medemensen in te zetten.

Zonder daden is ons geloof dood. Onze opdracht is om mee te werken met de hulp (genade) die we van God krijgen en ons geloof te laten zien.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waaruit put de liefde voor de armen haar inspiratie?

De liefde voor de armen put haar inspiratie uit het Evangelie van de zaligsprekingen en uit het voorbeeld van Jezus in zijn constante aandacht voor de armen. Jezus heeft gezegd: “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, dat hebt ge voor Mij gedaan” (Mt. 25, 40). De liefde voor de armen wordt concreet in de inzet tegen de materiële armoede, ook tegen de talrijke vormen van culturele, morele en godsdienstige armoede. De geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid, en de vele liefdadigheidsinstellingen die in de loop der eeuwen zijn ontstaan, geven een concreet getuigenis van de voorkeursliefde voor de armen, die kenmerkend is voor de leerlingen van Jezus. [CCKK 520]

Welke betekenis hebben de armen voor christenen?

De liefde voor de armen moet voor altijd het kenmerk van de christenen zijn. De armen hebben niet slechts recht op willekeurige aalmoezen, ze kunnen aanspraak maken op gerechtigheid. Voor christenen is er een bijzondere plicht om hun goederen te delen. Voorbeeld in de liefde voor de armen is Christus.

‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen’ (Mt. 5, 3) – dat is de eerste zin van Jezus’ Bergrede. Er bestaat materiële, psychische, geestelijke en spirituele armoede. Christenen moeten zich met grote aandacht, liefde en vasthoudendheid met de armen van deze aarde engageren. Ze worden namelijk op geen enkel punt zo duidelijk door Christus beoordeeld als op de manier waarop ze met de armen omgaan: ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan’ (Mt. 25, 40). [Youcat 449]