Alle Tweets
prev
Vorige:4.7 Leeft een christen anders dan anderen?
next
Volgende:4.9 Hoe belangrijk zijn die ‘Tien Geboden’ nu nog?

4.8 Wat is de verhouding tussen geloof en daden?

Leven als christen

Leven als christen betekent dat we bewust besluiten wat we wel en niet doen, vanwege onze band met Jezus. De Bijbel zegt: “Zonder daden is het geloof dood” (Jak 2,26)Jak 2,26: Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad.. Als je echt in Jezus gelooft, dan wil je ook doen wat Hij van je vraagt: houden van God en je naasten.

Dat laten we bijvoorbeeld zien doordat we ons aan de Tien Geboden proberen te houden, ook al lukt dat niet altijd. God kijkt meer naar de liefde waarmee we geven, dan naar de hoeveelheid van onze gaven (Mar 12,41-44)Mar 12,41-44: Gezeten tegenover de offerkist, bekeek Hij hoe de menigte kopergeld in de offerkist gooide. Veel rijken gooiden er veel in. Er kwam een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen. Want allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij gooide er van haar armoede alles in wat ze had, heel haar levensonderhoud.’. Als christenen hebben we de opdracht om ons voor al onze medemensen in te zetten.

Zonder daden is ons geloof dood. Onze opdracht is om mee te werken met de hulp (genade) die we van God krijgen en ons geloof te laten zien.