All Questions
prev
Poprzedni:4.6 Jak mam rozpoznać Wolę Bożą?
next
Następny:4.8 Jaki jest związek między wiarą i uczynkami?

4.7 Czy chrześcijanie żyją inaczej niż inni ludzie?

Życie chrześcijanina

Głównym zadaniem chrześcijan jest kochać Boga i bliźnich. Prawdą jednak jest, że ludzie niebędący chrześcijanami również potrafią dobrze żyć.

Podstawową rzeczą odróżniającą chrześcijan jest to, że zostaliśmy ochrzczeni i dlatego należymy do Jezusa. Powinniśmy świadczyć o tym naszym życiem, wiarą i zaufaniem do Boga. Chrześcijanie powinni również pomagać innym żyć dobrze.

 

Jako chrześcijanie na zawsze należymy do Jezusa przez chrzest. Nasze życie i zachowanie wobec Boga i innych powinny o tym świadczyć.