Alle Vragen
prev
Vorige:1.13 In welke taal is de Bijbel geschreven?
next
Volgende:1.15 Wat is de opbouw van het Oude Testament?

1.14 Wat is het verschil tussen de Bijbel en de Koran?

De Bijbel: waar of niet waar?

Moslims geloven dat de Koran letterlijk aan Mohammed gedicteerd is door God in het Arabisch. De teksten erin zijn voor hen heilig. Dat laatste geldt ook voor de Bijbel: als christenen geloven we dat de schrijvers van de Bijbel door de Heilige Geest geïnspireerd werden (maar deze niet gedicteerd kregen van God). Dezelfde Heilige Geest helpt de lezer de Bijbel op de juiste manier te lezen. De woorden op zich zijn dood totdat ze gelezen worden.

Wat de inhoud betreft: de Koran ontkent dat Jezus de Zoon van God was en dat Hij gedood en verrezen is. Daarmee wordt ook de waarheid ontkend dat God in Jezus mens is geworden omdat Hij van ons houdt.

De Bijbel zegt dat Jezus de Zoon van God is, wat in de Koran ontkend wordt. God inspireerde de Bijbelschrijvers, maar dicteerde de tekst niet, zoals in de Koran.