DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Anterior:1.40 Maria a rămas fecioară şi fără de păcat?
next
Următorul:1.42 La cine se referă îngerii căzuţi?

1.41 Chiar există îngeri în rai?

Maria şi îngerii

Îngerii sunt persoane la fel ca și ființele umane, dar nu au corp. Îngerii sunt cu Dumnezeu în ceruri și au ales să rămână cu el și să-l slujească. Biblia ne spune că îngerii acționează adesea ca mesageri, de exemplu atunci când îngerul Gabriel a anunțat nașterea lui Isus (Lc 1,26), iar mai târziu învierea sa (Mt 28,2-6).

Îngerii veghează asupra oamenilor: și tu ai un înger păzitor, care a primit de la Dumnezeu misiunea să te însoțească și să te îngrijească (Mt 18,10; Ps 90,11). Aplicația #TwGOD conține o rugăciune către îngerul tău păzitor și alți îngeri.

Îngerii apar peste tot în Biblie, adorându-l pe Dumnezeu şi aducându-ne mesaje. Ei veghează asupra noastră. Şi tu ai un înger păzitor!
Înțelepciunea Bisericii

Ce sunt îngerii?

Îngerii sunt creaturi pur spirituale, înzestrate cu intelect şi cu voinţă; nu sunt corporali, nu sunt muritori şi de regulă nu sunt vizibili. Trăiesc în mod constant în prezenţa lui Dumnezeu şi comunică oamenilor voinţa lui Dumnezeu şi ocrotirea lui Dumnezeu.

Un înger - a scris cardinalul Joseph Ratzinger – este într-un fel gândirea personală cu care Dumnezeu s-a îndreptat spre mine”; dar în acelaşi timp îngerii sunt îndreptaţi şi spre Creatorul lor; ard de iubire faţă de el şi îl slujesc zi şi noapte; cântarea lor de laudă nu încetează niciodată; îngerii care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu sunt numiţi în Biblie diavoli sau demoni. [Youcat 54].

În ce mod sunt prezenţi îngerii în viaţa Bisericii?

Biserica se uneşte cu îngerii pentru a-l adora pe Dumnezeu, invocă asistenţa lor şi celebrează în liturgie comemorarea unora dintre ei.

     „Fiecare credincios are alături un înger ca apărător şi păstor, pentru a-l conduce la viaţă” (Sfântul Vasile cel Mare).

[CCBC 61]

Se poate intra în contact cu îngerii?

Da. Se poate invoca ajutorul lor şi se poate cere mijlocirea lor la Dumnezeu.

Orice om primeşte de la Dumnezeu un înger păzitor; este bine să ne rugăm propriului înger păzitor pentru noi înşine şi pentru alţii. Îngerii se pot manifesta şi spontan în viaţa unui credincios, de exemplu, ca aducători ai unui mesaj sau ca însoţitori. Credinţa nu are nimic de-a face cu îngerii falşi din ezoterism. [Youcat 55]

Asta spun Părinții Bisericii

Slava și încrederea noastră să fie în [Dumnezeu], să fim supuși voinței lui. Să privim la întreaga mulțime de îngeri, cum stau și slujesc voinței sale. [Sf. Clement al Romei, Scrisoarea către Corinteni, cap. 34 (MG 1, 276)]

 

Aceasta este misiunea îngerilor: să-i slujească lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Așa că este o lucrare îngerească, să facă totul pentru mântuirea fraților creștini; sau, mai degrabă, este lucrarea lui Cristos însuși, pentru că într-adevăr el mântuiește ca Domn, iar ei ca slujitori. [Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii asupra evreilor, 3: 4 (MG 63, 30)]