All Questions
prev
Poprzedni:1.40 Czy Maryja na zawsze pozostała dziewicą i nigdy nie zgrzeszyła?
next
Następny:1.42 O co chodzi z upadłymi aniołami?

1.41 Czy w niebie rzeczywiście są anioły?

Maryja i anioły

Anioły to też osoby, tak jak ludzie, ale w przeciwieństwie do ludzi nie mają ciała. Przebywają z Bogiem w niebie i dokonały wyboru pozostania z Nim i służenia Mu. Biblia mówi, że anioły często pełnią rolę posłańców, tak jak archanioł Gabriel, który zapowiedział narodziny Jezusa (Łk 1, 26)Łk 1, 26: W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret (…), a później Jego zmartwychwstanie (Mt 28, 2-6)Mt 28, 2-6: A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.  Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał..

Aniołowie strzegą ludzi: ty też masz anioła stróża, któremu Bóg polecił kroczyć z Tobą i troszczyć się o ciebie (Mt 18, 10Mt 18, 10: Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.; Ps 90, 11Ps 90, 11: Któż potrafi zważyć ogrom Twojego gniewu i kto może doświadczyć mocy Twego oburzenia?). Aplikacja #TwGOD zawiera modlitwę do twojego anioła stróża i innych aniołów.

Anioły są w Biblii wszechobecne: chwalą Boga w niebie i zanoszą dobre nowiny ludziom. Czuwają nad nami. Ty też masz swojego anioła stróża!
Z mądrości Kościoła

Kim są aniołowie?

Aniołowie są stworzeniami czysto duchowymi, niecielesnymi, niewidzialnymi i nieśmiertelnymi, bytami osobowymi, posiadającymi rozum i wolę. Kontemplując nieustannie oblicze Boga, wielbią Go, służą Mu i są Jego wysłannikami w wypełnieniu zamysłu zbawienia wszystkich ludzi. [KKKK 60]

W jaki sposób aniołowie są obecni w życiu Kościoła?

Kościół łączy się z aniołami w uwielbianiu Boga, wzywa ich wstawiennictwa i czci w liturgii pamięć niektórych z nich. Każdy wierny ma anioła jako nauczyciela i pasterza prowadzącego przez życie (św. Bazyli Wielki). [KKKK 61]

Kim są aniołowie?

Aniołowie są stworzeniami Bożymi duchowymi, niecielesnymi, które posiadają rozum i wolę. Są nieśmiertelne i niewidzialne. Przewyższają swoją doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Nieustannie żyją w obecności Boga i przekazują ludziom Jego wolę oraz otaczają ich Bożą opieką. Anioł, pisał kardynał Józef Ratzinger, „jest też osobistą myślą Boga, z którą zwraca się do mnie”. Jednocześnie aniołowie są całkowicie wpatrzeni w swego Stwórcę. Płoną miłością do Niego i służą Mu w dzień i w nocy. Nigdy nie kończy się ich hymn pochwalny. Jako aniołowie zbuntowani przeciw Bogu wymienieni są w Piśmie Świętym diabeł i demony. [Youcat 54-55]