Alle Tweets
prev
Vorige:1.40 Is Maria altijd maagd en zonder zonden gebleven?
next
Volgende:1.42 Was er niet iets met gevallen engelen?

1.41 Zijn er echt engelen in de hemel?

Maria en engelen

Engelen zijn personen, net als mensen, maar ze hebben geen lichaam. Engelen zijn bij God in de hemel en hebben ervoor gekozen bij Hem te blijven en Hem te dienen. De Bijbel vertelt dat engelen vaak als boodschapper optraden, bijvoorbeeld toen de engel Gabriël de geboorte van Jezus aankondigde (Luc 1,26)Luc 1,26: In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret. en later ook zijn verrijzenis (Mat 28,2-6)Mat 28,2-6: Plotseling kwam er een zware aardbeving. Want een engel van de Heer daalde uit de hemel neer, kwam naderbij, rolde de steen weg en ging erop zitten. Zijn uiterlijk schitterde als een bliksemflits en zijn kleding was wit als sneeuw. De wachters beefden van angst en werden lijkbleek. De engel zei tegen de vrouwen: ‘U hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet hier: Hij is tot leven gewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, kijk naar de plaats waar Hij gelegen heeft’..

Engelen waken over de mensen: ook jij hebt een beschermengel of engelbewaarder, die in opdracht van God met je meegaat en voor je zorgt (Mat 18,10Mat 18,10: Pas op dat je niet op één van deze kleinen neerkijkt, want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel zien voortdurend het gelaat van mijn Vader in de hemel.; Ps 90,11Ps 90,11: Wie kent de kracht van uw boosheid? Wie heeft werkelijk ontzag voor uw toorn?). In de #TwGOD-app vind je een gebed tot je beschermengel.

> Lees meer in het boek

Overal in de Bijbel brengen engelen boodschappen en aanbidden ze God in de hemel. Ze waken over de mensen. Ook jij hebt een beschermengel.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat zijn engelen?

Engelen zijn louter geestelijke schepselen van God, die verstand en een eigen wil hebben. Zij hebben geen lichaam, kunnen niet doodgaan en zijn doorgaans niet te zien. Zij leven voortdurend dicht bij God in de buurt en zorgen dat de mensen weten wat God wil en dat Hij hen beschermt.

Een engel, schreef kardinaal Josef Ratzinger, "is zoiets als de persoonlijke aandacht waarmee God aan mij denkt". Tegelijk zijn de engelen met heel hun aandacht bij God. Zij houden vurig van God en dienen Hem dag en nacht. Altijd zingen zij Gods lof. Van God afgevallen engelen worden in de Heilige Schrift duivels of demonen genoemd. [Youcat 54]

Hoe zijn de engelen aanwezig in het leven van de Kerk?

De Kerk verenigt zich met de engelen om God te aanbidden; zij roept hun bijstand in en viert van sommige liturgisch de gedachtenis.

"Iedere gelovige wordt door een engel ter zijde gestaan
om hem naar het Leven te geleiden."

(H. Basilius de Grote)

[CCKK 61]

Kun je met engelen in contact komen?

Ja. Engelen kan je te hulp roepen, je kunt hen vragen om bij God voor jou te pleiten.

Ieder mens krijgt van God een beschermengel. Het is goed en het heeft zin om tot je engelbewaarder te bidden voor jezelf en voor anderen. Engelen kunnen zich in het leven van een christen ook manifesteren, bijvoorbeeld door een boodschap over te brengen of door hulp en begeleiding. Met de onechte engelen uit de esoterie heeft het geloof niets te maken. [Youcat 55]