DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Anterior:1.39 Maria nu este Dumnezeu – atunci, de ce să îi arătăm atât de mult devotament?
next
Următorul:1.41 Chiar există îngeri în rai?

1.40 Maria a rămas fecioară şi fără de păcat?

Maria şi îngerii

Din punct de vedere științific, este imposibil  să concepi fără ajutorul unui bărbat sau intervenția umană . Cu toate acestea, Dumnezeu este capabil să depășească legile naturii și să facă minuni [>4.18].

Maria a rămas însărcinată printr-un act direct al lui Dumnezeu, așa cum a prezis Biblia (Is 7,14; Mt 1,23) cu sute de ani mai devreme. Dumnezeu și păcatul [>4.13] sunt opuse. Isus este Dumnezeu și niciodată nu ar fi putut să rămână nouă luni în sânul unei persoane cu păcat. Maria a primit un har special [>4.12] de la Dumnezeu care i-a permis să rămână fără păcat de-a lungul vieții.

> Citește mai multe în carte [>Order other Languages]

 

Maria a rămas fecioară şi nu a păcătuit niciodată. Ea a fost total devotată lui Dumnezeu şi a mers direct în rai, cu trupul şi cu sufletul.
Înțelepciunea Bisericii

Ce înseamnă „Neprihănita zămislire a Mariei"?

Biserica crede că „Preafericita Fecioară Maria, încă din prima clipă a zămislirii sale, printr-un har şi un privilegiu unic al lui Dumnezeu atotputernicul, în vederea meritelor lui Isus Cristos, Mântuitor al neamului omenesc, a fost ferită de orice pată a păcatului strămoşesc” (Dogmă din 1854; Dogmă).

Credinţa în"Neprihănita zămislire a Mariei” există încă de la primele începuturi ale Bisericii; termenul este astăzi subiect de răstălmăcire; el înseamnă că Dumnezeu a ferit-o pe Maria de păcatul strămoşesc, şi asta încă de la început, şi nu face nicio referinţă la zămislirea lui Isus în sânul Mariei. Nu este vorba deloc despre o devalorizare a sexualităţii în cadrul creştinismului, ca şi cum un bărbat şi o femeie s-ar „contamina” când dau naştere unui copil. [Youcat 83]

În ce sens Maria este „pururea fecioară”?

Înseamnă că ea „a rămas fecioară în zămislirea Fiului său, fecioară în naşterea lui, fecioară când l-a purtat, fecioară când l-a hrănit la sânul ei, pururea fecioară” (Sfântul Augustin). Prin urmare, atunci când evangheliile vorbesc despre „fraţii şi surorile lui Isus”, este vorba despre rudele apropiate ale lui Isus, conform unei expresii folosite în Sfânta Scriptură.  [CCBC 99]

Avea Maria alţi copii în afară de Isus?

Nu. Isus este unicul fiu biologic al Mariei.

Deja în primele timpuri ale Bisericii s-a considerat sigură fecioria perpetuă a Mariei, lucru care exclude fraţi şi surori ai lui Isus în sens biologic. În aramaică, limba maternă a lui Isus, există un singur termen pentru frate şi soră, verişor şi verişoară. În textele din Evanghelie în care se vorbeşte despre „fraţi şi surori” ai lui Isus (de exemplu, Mc 3,31-35), este vorba de rudele sale apropiate [Youcat 81]

În ce mod este universală maternitatea spirituală a Mariei?

Maria are un singur Fiu, pe Isus, dar în el maternitatea sa spirituală se extinde la toţi oamenii pe care el a venit să-i mântuiască. Ascultătoare alături de noul Adam, Isus Cristos, Fecioara este noua Evă, adevărata mamă a celor vii, care cooperează cu iubire de mamă la naşterea şi la formarea lor în ordinea harului. Fecioară şi mamă, Maria este figura şi realizarea cea mai desăvârşită a Bisericii. [CCBC 100]

În ce sens sfânta Fecioară Maria este maica Bisericii?

Sfânta Fecioară Maria este maica Bisericii în ceea ce priveşte harul pentru că l-a născut pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, capul trupului care este Biserica. Isus, murind pe cruce, a arătat-o discipolului ca mamă cu aceste cuvinte: „Iată mama ta!” (In 19,27). [CCBC 196]

De ce este Maria şi mama noastră?

Maria este mama noastră pentru că Cristos, Domnul, ne-a încredinţat-o ca mamă.

„Femeie, iată fiul tău! [...] Iată mama ta!” (In 19,26b- 27a). Aceste cuvinte pe care Isus le-a rostit pe cruce adresându- se lui Ioan au fost mereu înţelese de Biserică drept o încredinţare a întregii Biserici Mariei. În felul acesta, Maria este şi mama noastră; deci putem să o invocăm şi să-i cerem mijlocire la Dumnezeu. [Youcat 85]

Asta spun Părinții Bisericii

Așa cum cel care a fost zămislit (= Isus) a păstrat-o pe cea care l-a zămislit (= Maria) fecioară ... cea pururi fecioară rămâne chiar și după naștere fecioară, necunoscând în niciun moment, până la moarte, bărbat. [Sf. Ioan Damascenul, Expunerea acurată a credinţei ortodoxe, Cartea a 4-a, cap. 14 (MG 94, 1161)]

 

Cu adevărat, Tu, Doamne și mama ta, sunteți singurii care sunteți frumoși, desăvârșiți în toate privințele; căci, Doamne, nepătat ești tu și nepătată este mama ta. [Sf. Efrem, Imnuri Nisibene, 27, Cartea 122]