All Tweets
Predchádzajúce:
Ďalej:

1.41 Sú v nebi naozaj anjeli?

Mária a anjeli

Anjeli sú osoby, rovnako ako ľudské bytosti, no nemajú žiadne telo. Anjeli sú s Bohom v nebi a rozhodli sa pri ňom zostať a slúžiť mu. Biblia nám hovorí, že anjeli často slúžia ako poslovia, napríklad keď anjel Gabriel zvestoval narodenie Ježiša (Lk 1,26)Lk 1,26 – V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret. a neskôr jeho vzkriesenie (Mt 28,2-6)Mt 28,2-6 – V tom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.“.

Anjeli strážia ľudí: aj ty máš strážneho anjela, ktorému dal Boh za úlohu sprevádzať ťa a starať sa o teba (Mt 18,10Mt 18,10 – Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.; Ž 90,11)Ž 90,11 – Kto pozná silu tvojho hnevu a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie?Aplikácia #TwGOD obsahuje modlitbu k anjelovi strážcovi a iným anjelom.

> Viac sa dočítaš v knihe

Anjeli sú všade v Biblii, oslavujú Boha v nebi a prinášajú nám správy. Strážia nás. Aj ty máš anjela strážcu!

Múdrosť Cirkvi

Kto sú anjeli?

Anjeli sú čisto duchovné Božie stvorenia, obdarené rozumom a vôľou. Nemajú telo, sú nesmrteľní a obvykle neviditeľní. Žijú neustále v Božej prítomnosti a ľuďom sprostredkúvajú Božiu vôľu a ochranu.

Anjel, ako napísal kardinál Joseph Ratzinger, „je akoby osobnou myšlienkou, ktorou ma oslovuje Boh“. Anjeli sa zároveň celkom obracajú k svojmu Stvoriteľovi. Horia láskou k nemu a slúžia mu vo dne v noci. Ich chválospev nikdy neutícha. Anjeli, ktorí od Boha odpadli, sa vo Svätom písme nazývajú diabli alebo démoni. [Youcat 54]

Ako sú anjeli prítomní v živote Cirkvi?

Cirkev sa pripája k anjelom, aby sa klaňala Bohu, vzýva ich o pomoc a liturgicky slávi spomienku na niektorých z nich.

„Každý veriaci má pri sebe anjela, akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom.“ (svätý Bazil Veľký)

[KKKC 61]

Môžeme s anjelmi nadviazať vzťah?

Áno. Anjelov môžeme prosiť o pomoc a o príhovor u Boha.

Každý človek dostáva od Boha svojho anjela strážcu. Je dobré a zmysluplné modliť sa k anjelovi strážcovi za seba i za druhých. V živote kresťanov anjeli môžu dať o sebe vedieť napríklad ako poslovia nejakej správy alebo ako pomáhajúci sprievodcovia. S falošnými anjelmi ezoteriky nemá viera nič spoločné. [Youcat 55]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Nech je naša oslava a dôvera v [Bohu], podriaďme sa jeho vôli. Uvážme, koľko anjelov stojí a slúži jeho vôli. [sv. Klement Rímsky, List Korinťanom, kap. 34 (PG 1, 276)]

Toto je úrad anjelov: slúžiť Bohu pre našu spásu. Robiť všetko pre spásu bratov je teda dielom anjelov, alebo presnejšie – je to dielo samého Krista, lebo on je Pánom a prináša spásu, ale oni sú jeho sluhami.  [sv. Ján Chryzostom, Homílie o Hebrejoch, 3,4 (PG 63,30)]