All Questions
prev
Predchádzajúce:1.40 Ostala Mária navždy pannou a nikdy nezhrešila?
next
Ďalej:1.42 Kedy prichádzajú do hry padlí anjeli?

1.41 Sú v nebi naozaj anjeli?

Mária a anjeli
Anjeli sú všade v Biblii, oslavujú Boha v nebi a prinášajú nám správy. Strážia nás. Aj ty máš anjela strážcu!
Múdrosť Cirkvi

Kto sú anjeli?

Anjeli sú čisto duchovné Božie stvorenia, obdarené rozumom a vôľou. Nemajú telo, sú nesmrteľní a obvykle neviditeľní. Žijú neustále v Božej prítomnosti a ľuďom sprostredkúvajú Božiu vôľu a ochranu.

Anjel, ako napísal kardinál Joseph Ratzinger, „je akoby osobnou myšlienkou, ktorou ma oslovuje Boh“. Anjeli sa zároveň celkom obracajú k svojmu Stvoriteľovi. Horia láskou k nemu a slúžia mu vo dne v noci. Ich chválospev nikdy neutícha. Anjeli, ktorí od Boha odpadli, sa vo Svätom písme nazývajú diabli alebo démoni. [Youcat 54]

Ako sú anjeli prítomní v živote Cirkvi?

Cirkev sa pripája k anjelom, aby sa klaňala Bohu, vzýva ich o pomoc a liturgicky slávi spomienku na niektorých z nich.

„Každý veriaci má pri sebe anjela, akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom.“ (svätý Bazil Veľký)

[KKKC 61]

Môžeme s anjelmi nadviazať vzťah?

Áno. Anjelov môžeme prosiť o pomoc a o príhovor u Boha.

Každý človek dostáva od Boha svojho anjela strážcu. Je dobré a zmysluplné modliť sa k anjelovi strážcovi za seba i za druhých. V živote kresťanov anjeli môžu dať o sebe vedieť napríklad ako poslovia nejakej správy alebo ako pomáhajúci sprievodcovia. S falošnými anjelmi ezoteriky nemá viera nič spoločné. [Youcat 55]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Nech je naša oslava a dôvera v [Bohu], podriaďme sa jeho vôli. Uvážme, koľko anjelov stojí a slúži jeho vôli. [sv. Klement Rímsky, List Korinťanom, kap. 34 (PG 1, 276)]

Toto je úrad anjelov: slúžiť Bohu pre našu spásu. Robiť všetko pre spásu bratov je teda dielom anjelov, alebo presnejšie – je to dielo samého Krista, lebo on je Pánom a prináša spásu, ale oni sú jeho sluhami.  [sv. Ján Chryzostom, Homílie o Hebrejoch, 3,4 (PG 63,30)]