Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.40 A mbeti Maria gjithmonë e virgjër? A mëkatoi ajo?
next
Tjetra:1.42 Çfarë janë engjëjt e rënë?

1.41 A ka engjëj në Parajsë?

Maria dhe engjëjt
Ëngjëjt i gjejmë kudo në Bibël. Ata adhurojnë Zotin dhe na përcjellin mesazhin e tij. Ata na ruajnë. Secili prej nesh ka një engjëll mbrojtës.
Urtësia e Kishës

What are angels?

Angels are pure spiritual creatures of God who have understanding and will. They have no bodies, cannot die, and are usually not visible. They live constantly in God’s presence and convey God’s will and God’s protection to men.

An angel, wrote Cardinal Joseph Ratzinger, is “so to speak the personal thought with which God is turned toward me”. At the same time the angels are turned completely toward their Creator. They burn with love for him and serve him day and night. Their song of praise is never-ending. In Sacred Scripture the angels who have fallen away from God are called devils or demons. [Youcat 54]

Në ç’ mënyrë engjëjt janë të pranishëm në jetën e Kishës?

Kisha bashkohet me engjëjt për ta adhuruar Hyjin, kërkon ndihmën e tyre dhe disa i përkujton në liturgji.

 

“Çdo besimtar ka afër vetes së vet një engjëll si mbrojtës dhe rojtar, për ta shoqëruar në jetë” (Shën Bazili i Madh).

 

[KKKP 61]

Can we interact with angels?

Yes. we can call on angels for help and ask them to intercede with God.

Every person receives from God a guardian angel. It is good and sensible to pray to one’s guardian angel for oneself and for others. Angels can also make themselves noticeable in the life of a Christian, for example, as bearers of a message or as helpful guides. Our faith has nothing to do with the false angels of New Age spirituality and other forms of esotericism. [Youcat 55]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Lavdërimi dhe besimi ynë qofshin në [Hyjin], le t'i nënshtrohemi Vullnetit të tij. Le të marrim parasysh gjithë morinë e engjëjve, si qëndrojnë dhe i shërbejnë Vullnetit të tij. [Shën Klementi i Romës, Letër Korintasve, Kap. 34 (MG 1, 276)]
 

 

Kjo është detyra e engjëjve, që t’i shërbejmë Hyjit për shëlbimin tonë. Pra, është vepër engjëllore, të bësh gjithçka për shëlbimin e vëllezërve; ose më mirë është vepra e vetë Krishtit, sepse ai me të vërtetë shëlbon si Zot, por ata si shërbëtorë. [Shën Gjon Krizostomi, Homelitë mbi Hebrenjtë, 3: 4 (MG 63, 30)]