All Questions
prev
Anterior:3.12 Cum mă rog Rozariul?
next
Următorul:3.14 Ce fac în timpul adoraţiei?

3.13 Ce este Liturgia Orelor?

Forme de rugăciune

Liturgia orelor este un set de rugăciuni care se adresează lui Dumnezeu în anumite momente ale zilei, în special în mănăstiri . Evreii se rugau deja la răsărit și la apus. La aceste momente de rugăciune, creștinii au adăugat alte ore de rugăciune zilnică.

Liturgia orelor este o modalitate bună de a ne dedica zilnic în întregime lui Dumnezeu. Te poți ruga Liturgia orelor împreună cu alții sau singuri; la urma urmei, Dumnezeu este întotdeauna acolo.

 

Liturgia Orelor îl aduce pe Dumnezeu în timpul zilei, fiind rostită la ore fixe. Este spusă de preoţi, diaconi, călugări. Dar și tu te poţi ruga!
Înțelepciunea Bisericii

Ce este Liturgia Orelor?

Liturgia Orelor este rugăciunea universală şi publică a Bisericii; textele biblice îl conduc pe cel care se roagă tot mai adânc în misterul vieţii lui Isus Cristos. Cu ea, în toată lumea, la orice oră din zi îi este dată lui Dumnezeu întreit posibilitatea de a transforma pas după pas pe cel care se roagă şi lumea. Nu numai Preoţii şi călugării se roagă Liturgia Orelor. Mulţi creştini, pentru care credinţa este importantă, se unesc cu rugăciunea de multe feluri care se înalţă către Dumnezeu din toate părţile lumii.

Cele şapte ore (latineşte hora = oră) sunt un tezaur de rugăciune a Bisericii. Acesta ne dezleagă limba chiar şi atunci când este încleştată din cauza bucuriei, durerii sau angoasei. Liturgia Orelor ne uimeşte mereu: o frază sau un text întreg, „ca să vezi”, se adaptează în manieră precisă la situaţia mea. Dumnezeu ne ascultă atunci când îl invocăm; ne răspunde cu aceste texte – uneori în mod surprinzător de concret; însă uneori ne încurajează şi în lungile perioade de tăcere şi de ariditate, aşteptând fidelitatea noastră. [Youcat 188]

Care momente sunt mai indicate pentru rugăciune?

Toate momentele sunt indicate pentru rugăciune, dar Biserica propune credincioşilor ritmuri destinate să alimenteze rugăciunea continuă: rugăciunile de dimineaţă şi de seară, înainte şi după masă; Liturgia orelor; Euharistia duminicală; sfântul Rozariu; sărbătorile din anul liturgic. [CCBC 567]

Când trebuie să ne rugăm?

Încă din primele timpuri, creştinii se roagă cel puţin dimineaţa, când stau la masă şi seara; şi cine nu se roagă în mod obişnuit ajunge să nu se mai roage.

Cine iubeşte o altă persoană fără să-i ofere vreodată un semn al iubirii sale n-o iubeşte cu adevărat. Acelaşi lucru se întâmplă cu Dumnezeu: cine-l caută cu adevărat îi va da mărturie prin semne cât de mult doreşte apropierea sa şi prietenia sa. Dimineaţa suntem chemaţi să ne sculăm şi să-i oferim lui Dumnezeu ziua, să cerem Binecuvântarea şi apropierea sa în toate întâlnirile pe care le avem şi în toate necesităţile; trebuie să-i mulţumim, în special când mergem să stăm la masă; la sfârşitul zilei trebuie să punem toate în mâinile sale şi să cerem iertare pentru noi şi pentru alţii. Va fi o zi bună şi aceste semne de vitalitate spirituală vor ajunge la Dumnezeu. [Youcat 499]

Asta spune Papa

Printre formele de rugăciune care exaltă Sfânta Scriptură se situează fără îndoială Liturgia orelor. [Ea] constituie „o formă privilegiată de ascultare a cuvântului lui Dumnezeu deoarece îi pune pe credincioși în contact cu Sfânta Scriptură și cu tradiția vie a Bisericii”…  În Liturgia orelor, ca rugăciune publică a Bisericii, se arată idealul creștin de sfințire a întregii zile, ritmată de ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și de rugăciunea psalmilor, așa încât orice activitate să-și aibă punctul de referință în lauda oferită lui Dumnezeu. [Papa Benedict al XVI-lea, Verbum Domini, n. 62]