All Questions
prev
Ankstesnis:3.12 Kaip melstis rožinį?
next
Kitas:3.14 Kaip leisti laiką per adoraciją?

3.13 Kas yra Valandų liturgija?

Maldos formos

Valandų liturgija yra maldų rinkinys, kuriomis kreipiamasi į Dievą tam tikru dienos metu, ypač vienuolynuose. Jau žydai melsdavosi saulėtekio ir saulėlydžio metu. Prie šių maldos akimirkų krikščionys pridėjo ir kitus kasdienės maldos laikus.

Valandų liturgija yra geras būdas visiškai paskirti kiekvieną dieną Dievui.Gali melstis ją kartu su kitais arba vienas; vienaip ar kitaip, Dievas visada šalia.

Valandų liturgija Dievas pakviečiamas į mūsų dieną, nustatytu laiku giedant psalmes. Ją meldžiasi kunigai, vienuoliai, o gal ir tu?
Bažnyčios išmintis

Ką vadiname Valandų liturgija?

Valandų liturgija yra bendroji ir viešoji Bažnyčios malda. Biblijos tekstai vis giliau mus įvesdina į Jėzaus Kristaus gyvenimo slėpinį. Taip atsiveriama Švenčiausiajai Trejybei, kad Ji kiekvieną paros valandą pamažu keistų besimeldžiantįjį ir visą pasaulį. Ne tik kunigai ir vienuoliai atlieka Valandų liturgiją. Daugybė tikėjimą branginančių krikščionių įsilieja į daugiatūkstantinį chorą, kurio balsai iš visų pasaulio kraštų kyla į Dievą.

Septynios Valandų liturgijos dalys (lot. hora – valanda) yra tikras. Bažnyčios maldų lobynas. Jis mums atriša liežuvį, kai iš džiaugsmo, sielvarto ar baimės netenkame žado. Valandų liturgija nuolat verčia stebėtis: kartais sakinys, kartais visas tekstas „atsitiktinai“ tiksliai apibūdina mūsų padėtį. Dievas girdi, kai mes Jo šaukiamės. Šiais tekstais Jis mums atsako – kartais stulbinamai konkrečiai. Tiesa, kartais Jis iš mūsų reikalauja, kad ištvertume ilgą tylėjimą ar sausros metą; taip Jis bando mūsų ištikimybę. [Youcat 188]

Koks laikas tinkamiausias maldai?

Maldai tinka bet koks laikas, tačiau Bažnyčia siūlo tikintiesiems tam tikrą ritmą, skirtą nuolatinei maldai maitinti: ryto ir vakaro maldas, maldą prieš valgant ir pavalgius, Valandų liturgiją, sekmadienio Eucharistiją, rožinį ir liturginių metų šventes. [KBKS 567]

Kada reikia melstis?

Nuo ankstyvųjų laikų krikščionys meldžiasi bent rytais, prieš ir po valgio bei vakare. Kas nesimeldžia reguliariai, iš viso paliauja melstis.

Jei kas myli kitą žmogų ir per visą dieną neparodo jam jokio meilės ženklo, vadinasi, iš tikrųjų jo nemyli. Tas pat taikytina ir Dievo atžvilgiu. Kas tikrai Jo ieško, nuolat siųs signalus, rodančius, jog trokšta Jo artumo ir draugijos. Ryte atsikėlę paveskite Dievui visą savo dieną, prašydami palaiminti ir būti šalia visuose jūsų reikaluose, susitikimuose ir rūpesčiuose! Dėkokite Jam, ypač prieš ir po valgio! Vakare visa atiduokite Dievui į rankas, paprašykite atleidimo, ramybės sau ir kitiems! Nuostabi diena – kupina Dievą pasiekiančių gyvybės ženklų. [Youcat 499]

Štai ką sako popiežiai

Tarp maldos formų, iškeliančių Šventąjį Raštą, neabejotinai yra Valandų liturgija <...> tai „labai tinkama Dievo žodžio klausymosi forma, nes tikintieji per tai sueina į sąlytį su Šventuoju Raštu ir gyvąja Bažnyčios tradicija“ <...> Valandų liturgijoje kaip Bažnyčios viešojoje maldoje atsiskleidžia krikščioniškasis idealas taip pašventinti visą dieną, kuriai ritmą suteikia Dievo žodžio klausymasis ir psalmių malda, kad kiekvieną veiklą ženklintų Dievui atnašaujamas šlovinimas. [Popiežius Benediktas XVI, Verbum Domini, 62]