DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:3.12 Jak odmawiać Różaniec?
next
Następny:3.14 Co mam robić w czasie adoracji?

3.13 Co to jest Liturgia godzin?

Formy modlitwy

Liturgia godzin jest zbiorem modlitw kierowanych do Boga o określonych porach dnia, które praktykuje się szczególnie w klasztorach. Żydzi modlili się o wschodzie i zachodzie słońca. Chrześcijanie dodali do tego jeszcze kilka innych momentów na modlitwę.

Liturgia godzin jest dobrym sposobem na to, by każdy dzień całkowicie ofiarować Bogu. Liturgią godzin można modlić się wspólnie z innymi lub samemu; Bóg zawsze jest obecny.

 

Liturgia godzin zaprasza Boga do przeżywania dnia poprzez regularną modlitwę psalmami. Odmawia się ją zwłaszcza w klasztorach.
Z mądrości Kościoła

Co to jest liturgia godzin?

Liturgia godzin jest powszechną, publiczną modlitwą Kościoła. Teksty biblijne wprowadzają modlącego się coraz głębiej w tajemnicę życia Jezusa Chrystusa. Na całym świecie w każdej godzinie dnia daje się tym samym Bogu przestrzeń do stopniowego przemieniania modlącego się i całego świata. Nie tylko kapłani i mnisi odmawiają liturgię godzin. Wielu chrześcijan, dla których wiara jest ważna, włącza się w to rozbrzmiewające tysiącami głosów wołanie, które wznosi się do Boga z całego świata.

Siedem razy dziennie ten wielki skarbiec modlitwy Kościoła otwiera swoje podwoje. Ta modlitwa Kościoła rozwiązuje nam język, kiedy z radości, troski czy strachu odbiera nam mowę. Podczas odmawiania liturgii godzin nieustannie zaskakuje fakt, że jedno zdanie czy cały tekst „przypadkowo" pasują do sytuacji człowieka modlą­cego się. Bóg słyszy, kiedy Go wzywamy. Odpowiada nam tymi tekstami, czasami wręcz zdumiewająco konkretnie. W ten sposób dodaje nam także otuchy w czasie długiego milczenia, spodziewając się wierności z naszej strony. [Youcat 188]

Jakie momenty są najbardziej wskazane dla modlitwy?

Wszystkie momenty są wskazane dla modlitwy, ale Kościół proponuje wiernym rytmy modlitwy, mające podtrzymywać modlitwę nieustanną: modlitwa poranna i wieczorna, przed jedzeniem ipo jedzeniu, Liturgia Godzin, niedzielna Eucharystia, różaniec, świętaroku liturgicznego.

Trzeba przypominać sobie o Bogu częściej, niż oddychamy (św. Grzegorzz Nazjanzu). [KKKK 567]

Kiedy należy się modlić?

Od najdawniejszych czasów chrześcijanie modlą się: o poranku, przy posiłkach i wieczorem. Kto nie modli się regularnie, wkrótce w ogóle przestanie się modlić.

Kto kocha drugiego człowieka i przez cały dzień w ogóle nie daje mu znaku swojej miłości, w rzeczywistości go nie kocha. Tak samo jest z Bogiem. Kto rzeczywiście Go szuka, będzie wysyłał mu sygnały świadczące o pragnieniu Jego bliskości i przyjaźni. Wstajemy rano i Bóg obdarza nas dniem, prośmy więc o Jego Błogosławieństwo i obecność podczas wszystkich spotkań i we wszystkich trudnych sytuacjach. Dziękujmy Mu, zwłaszcza przy posił­kach. Na końcu dnia wszystko złóżmy w Jego ręce, prośmy Go o przebaczenie oraz o pokój dla siebie i innych. Wspania­ły dzień to ten pełen chwil oddanych Bogu! [Youcat 499]