Alle Tweets
prev
Vorige:3.12 Hoe bid je de rozenkrans?
next
Volgende:3.14 Hoe maak ik de tijd vol bij de aanbidding?

3.13 Wat is het getijdengebed?

Vormen van gebed

Het getijdengebed is het geheel van gebeden die op specifieke uren van de dag tot God gericht worden, in het bijzonder in kloosters. De joden baden al bij zonsopgang en zonsondergang. Daaraan hebben christenen nog een aantal vaste gebedstijden toegevoegd.

Het getijdengebed is een goede manier om de tijd van elke dag helemaal aan God toe te wijden. Je kunt het getijdengebed samen met anderen bidden, maar ook alleen: God is er altijd.

Het getijdengebed betrekt God bij de dag door op regelmatige tijden te bidden met de psalmen. Het wordt vooral in kloosters gebeden.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is het getijdengebed?

Het ‘getijdengebed’ is het algemene, openbare gebed van de Kerk. Bijbelse teksten voeren de bidder steeds dieper in het mysterie van het leven van Jezus Christus. Wereldwijd wordt zo op elk moment van de dag ruimte gemaakt voor de drievuldige God, om de bidder en de wereld stap voor stap te veranderen. Niet alleen priesters en monniken bidden het getijdengebed. Veel christenen, voor wie het geloof belangrijk is, stemmen in met het duizendvoudige gebed dat van overal ter wereld opstijgt naar God. [Youcat 188]

Wat zijn de meest aangewezen tijden voor het gebed?

Ieder moment is een aangewezen moment voor gebed. Toch houdt de Kerk de gelovigen bepaalde ritmen voor, om het onafgebroken gebed te voeden: het morgen- en avondgebed, voor en na het eten, het getijdengebed, de zondagse Eucharistie; de rozenkrans; de feesten van het liturgisch jaar. [CCKK 567]

Wanneer moet je bidden?

Sinds het allereerste begin bidden christenen minstens ’s morgens, voor de maaltijden en ’s avonds. Wie niet regelmatig bidt, zal al snel helemaal niet meer bidden.

Wie een andere mens liefheeft en hem of haar de hele dag nooit een teken van die liefde geeft, houdt niet werkelijk van hem of haar. Zo is het ook met God. Wie Hem werkelijk zoekt, zal Hem altijd weer lichtsignalen van zijn verlangen naar nabijheid en vriendschap zenden. ’s Morgens opstaan en God de dag schenken, om zijn zegen vragen en zijn ‘aanwezigheid’ in alle ontmoetingen en alle nood! Hem danken, vooral bij maaltijden. Hem aan het einde van de dag alles in handen leggen, Hem om vergeving vragen en om vrede voor jezelf en voor anderen. Een geweldige dag – vol levenstekens die bij God aankomen. [Youcat 499]