All Questions
prev
Anterior:3.46 De ce se accentuează mai mult păcatul în locul speranţei?
next
Următorul:3.48 Este Isus cu adevărat prezent în Euharistie? Ce este consacrarea (prefacerea)?

3.47 Cine alege lecturile? Am voie să dorm în timpul omiliei?

Euharistia

Biserica a întocmit un calendar pentru lecturi, astfel încât participanții la celelbrările Bisericii să poată asculta cât mai multe texte biblice diferite pe parcursul anului. Fiecărei zile din an sau zile de sărbătoare i se atribuie lecturi specifice.

În omilie, preotul explică și explorează sensul lecturilor. De multe ori se face o legătură cu viața noastră de zi cu zi. O omilie te poate atinge mai mult sau mai puțin, dar poți oricând să rămâi cu ceva din ea. La urma urmei, este vorba despre Isus care te invită să-l urmezi și să devii cu adevărat fericit! Aplicația #TwGOD te poate ajuta să urmărești textele standard ale Liturghiei în mai multe limbi.

 

Lecturile de la Liturghie au fost alese cu grijă de Biserică. Omilia explică cuvântul lui Dumnezeu şi îi arată importanţa.
Înțelepciunea Bisericii

Cum se desfăşoară celebrarea Euharistiei?

Se desfăşoară în două momente mari, care formează un singur act de cult: liturgia cuvântului, ce cuprinde proclamarea şi ascultarea cuvântului lui Dumnezeu; liturgia euharistică, ce cuprinde prezentarea pâinii şi vinului, rugăciunea sau anafora, ce conţine cuvintele consacrării, şi împărtăşania. [CCBC 277]

Care sunt elementele constitutive ale sfintei Liturghii?

Iedere Heilige Mis (Eucharistieviering) ontvouwt zich in twee hoofddelen: de dienst van het Woord en de dienst van de Eucharistie.

In de dienst van het Woord horen wij lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament en het Evangelie. Bovendien is hier ruimte voor de verkondiging en de algemene voorbede. In de daaropvolgende Eucharistieviering worden brood en wijn binnengebracht, geconsecreerd en de gelovigen aangeboden ter Communie. [Youcat 213]

Care este structura sfintei Liturghii?

Sfânta Liturghie începe cu adunarea credincioşilor şi cu intrarea Preotului şi a celor care slujesc la altar (ministranţi, lectori, cantori etc.). După formula de salut urmează actul penitenţial, care se termină cu Kyrie. În zilele de duminică şi de sărbătoare (fiind excluse perioadele de Advent şi Postul Mare) este cântat sau recitat Gloria. Colecta (sau rugăciunea

zilei) introduce una sau două lecturi din Vechiul şi din Noul Testament, urmate de Psalmul responsorial; înainte de Evanghelie se cântă aleluia sau aclamaţia. După proclamarea Evangheliei, cel puţin duminica sau în zilele de sărbătoare, preotul sau Diaconul ţine o predică ( Omilia). Tot duminica şi în zilele de sărbătoare, adunarea mărturiseşte credinţa comună în Crez, după care urmează rugăciunea credincioşilor. Partea a doua din sfânta Liturghie începe cu pregătirea ofrandelor până la rugăciunea care are loc asupra lor. La culmea celebrării euharistice se ajunge cu rugăciunea euharistică, introdusă de prefaţă şi de Sanctus. Acum, ofranda euharistică devine trup şi sânge ale lui Cristos. Rugăciunea euharistică se încheie de regulă cu Doxologia, de la care se trece la rugăciunea Domnului. Urmează schimbul semnului păcii, Agnus Dei, frângerea pâinii şi împărţirea sfintelor specii la credincioşi, care adesea are loc numai sub specia trupului lui Cristos. Sfânta Liturghie se termină cu meditaţia, aducerea de mulţumire, o rugăciune finală şi Binecuvântarea dată de preot.


Kyrie spune:

C. Doamne, miluieşte-ne!

R Doamne, miluieşte-ne!

C. Cristoase, miluieşte-ne!

R. Cristoase, miluieşte-ne!

C. Doamne, miluieşte-ne!

R. Doamne, miluieşte-ne!

 

C. Kyrie eleison! R. Kyrie eleison!

C. Christe eleison! R. Christe eleison!

C. Kyrie eleison! R. Kyrie eleison!
 

Gloria recită:

Mărire in cer lui Dumnezeu

şi pace pe pămant oamenilor de bunăvoinţă.

Te lăudăm, te binecuvantăm,

te adorăm, te preamărim.

Doamne, Dumnezeule, impărate ceresc,

Dumnezeule, Părinte atotputernic,

iţi mulţumim ţie pentru slava ta cea mare.

Doamne, Fiule unul-născut, Isuse Cristoase,

Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui,

care iei asupra ta păcatele lumii,

miluieşte-ne pe noi;

tu, care iei asupra ta păcatele lumii,

primeşte rugăciunea noastră.

Tu, care şezi de-a dreapta Tatălui,

miluieşte-ne pe noi.

Fiindcă tu singur eşti sfant,

tu singur Domn,

tu singur preainalt, Isuse Cristoase,

impreună cu Duhul Sfant,

intru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

 

Gloria in excelsis Deo

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te, benedicimus te,

adoramus te, glorificamus te,

gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,

Domine Deus, Rex caelestis,

Deus Pater omnipotens,

Domine Fili unigenite, Iesu Christe,

Domine Deus, Agnus Dei,

Filius Patris,

qui tollis peccata mundi, miserere nobis;

qui tollis peccata mundi,

suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

Quoniam tu solus Sanctus,

tu solus Dominus,

tu solus Altissimus, Iesu Christe,

cum Sancto Spiritu:

in gloria Dei Patris. Amen.

Sanctus recită:

Sfant, Sfant, Sfant e Domnul Dumnezeul oştirilor cereşti.

Pline sunt cerurile şi pămantul de mărirea ta.

Osana in inaltul cerului.

Bine este cuvantat cel care vine in numele Domnului.

Osana in inaltul cerului.

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini.

Hosanna in excelsis.

 

Agnus Dei recită:

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,

miluieşte-ne pe noi.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,

miluieşte-ne pe noi.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,

dă-ne nouă pacea.

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
 

[Youcat 214]

Asta spune Papa

Proclamați Cuvântul cu orice ocazie oportună sau inoportună. Sfătuiți, mustrați, dar întotdeauna cu bunătate; îndemnați neîncetat cu răbdare și sfaturi. Fie ca ale voastre cuvinte să fie simple, pentru ca toți să înțeleagă, să nu fie predici lungi. Permiteți-mi să vă spun: amintiți-vă de părintele vostru, de momentul când a fost atât de fericit că a găsit o altă parohie lângă orașul natal, unde se celebra Liturghia fără predică! Predicile sunt cu adevărat transmiterea harului lui Dumnezeu: simple, pentru ca toți să înțeleagă și să dorească să devină mai buni. [Papa Francisc, Omilie, 9 noiembrie 2015]