All Questions
prev
Anterior:4.3 Ce cere Dumnezeu de la mine?
next
Următorul:4.5 Exemple de vocaţii adevărate?

4.4 Cum îl pot urma pe Isus şi care este chemarea mea?

Vocaţia

Îl iubești pe Isus? Dacă răspunsul tău la această întrebare este „Da”, următorul pas este să te întrebi care este planul lui Isus pentru tine. Poți afla acest lucru urmându-l. Fiecare are propriul său mod de a face acest lucru, propria sa chemare.

Un lucru este sigur: dacă îți găsești vocația, vei deveni cu adevărat fericit. De asemenea, poți afla ce intenționează Isus pentru tine: antreprenoriat, preoție, creșterea copiilor, intrarea în viața consacrată ...

Isus te întreabă: „Mă iubeşti?” Poate că vocaţia ta este să te căsătoreşti sau poate că este să devii preot, călugăr sau călugăriţă.
Înțelepciunea Bisericii

Cum este format poporul lui Dumnezeu?

Din orânduire divină, în poporul lui Dumnezeu există slujitori sacri care au primit sacramentul Preoţiei şi formează ierarhia Bisericii. Ceilalţi sunt numiţi laici. Din rândul unora şi al altora provin credincioşii care se consacră în mod special lui Dumnezeu prin profesiunea sfaturilor evanghelice: castitatea în celibat, sărăcia şi ascultarea. [CCBC 178]

Ce este viaţa consacrată?

Este o stare de viaţă recunoscută de Biserică. Este răspunsul liber dat unei chemări speciale a lui Cristos, prin care cei consacraţi se dedică total lui Dumnezeu şi tind spre perfecţiunea iubirii prin lucrarea Duhului Sfânt. Această consacrare se caracterizează prin practicarea sfaturilor evanghelice.  [CCBC 192]

Ce oferă viaţa consacrată pentru misiunea Bisericii?

Viaţa consacrată participă la misiunea Bisericii printr-o dăruire deplină lui Cristos şi fraţilor, mărturisind speranţa împărăţiei cereşti.  [CCBC 193]

În ce mod este structurată Biserica una, sfântă, catolică şi apostolică?

În cadrul Bisericii există Laici şi clerici ( Cler). Fiind copii ai lui Dumnezeu, toţi au aceeaşi demnitate; au misiuni de valoare egală, dar diferite. Misiunea laicilor este aceea de a orienta toată lumea spre împărăţia lui Dumnezeu; alături de ei sunt slujitori consacraţi (clerici) cu misiunile de a conduce, a învăţa şi a sfinţi; în ambele stări există creştini care se pun la dispoziţia lui Dumnezeu în manieră specială în celibat, în sărăcie şi în ascultare (ca de exemplu cei consacraţi în ordinele călugăreşti).

Orice creştin are misiunea de a mărturisi Evanghelia cu propria viaţă, însă Dumnezeu parcurge un drum propriu cu omul; pe unii îi trimite ca Laici, în aşa fel încât, în familie şi cu profesia lor, să poată construi împărăţia lui Dumnezeu; pentru această misiune, el le dăruieşte la Botez şi la Mir toate darurile Duhului Sfânt care sunt necesare. Altora le încredinţează slujirea pastorală; misiunea lor este aceea de a conduce, a învăţa şi a sfinţi poporul încredinţat lor. Nimeni nu-şi poate aroga această misiune: însuşi Domnul trebuie să-l trimită şi să-i dea prin consacrare puterea sa divină. Numai în modul acesta el poate să acţioneze alături de Cristos şi să administreze Sacramentele. [Youcat 138]

De ce a voit Isus să existe persoane care trăiesc perpetuu o viaţă de sărăcie, castitate şi ascultare?

Dumnezeu este iubire. El doreşte şi iubirea noastră. O formă de dăruire din iubire faţă de Dumnezeu este de a trăi ca Isus - adică în sărăcie, castitate şi ascultare. Cine trăieşte în acest mod are capul, inima şi mâinile libere pentru Dumnezeu şi pentru oameni.

În toate perioadele sunt oameni care se lasă cuceriţi complet de Dumnezeu şi „pentru împărăţia cerurilor” (Mt 19,12) sacrifică totul pentru Dumnezeu – chiar şi darurile frumoase, cum ar fi proprietatea, autodeterminarea şi iubirea conjugală. Această viaţă conformă Sfaturilor evanghelice de sărăcie, castitate şi ascultare arată tuturor creştinilor că lumea nu este totul; în primul rând, întâlnirea „faţă în faţă” cu Mirele divin îl face pe om fericit definitiv. [Youcat 145]

Care sunt gradele sacramentului Preoţiei?

Sacramentul Preoţiei are trei grade: cel de Episcop (episcopatul), cel de Preot (prezbiteratul) şi cel de Diacon (diaconatul). [Youcat 251]

De ce a făcut Dumnezeu bărbatul şi femeia unul pentru altul?

Dumnezeu a făcut bărbatul şi femeia unul pentru altul ca „să nu mai fie doi, ci un singur trup” (Mt 19,6): în felul acesta, ei trebuie să trăiască iubirea, să fie rodnici şi să devină prin ei înşişi semn al lui Dumnezeu, care nu este altceva decât iubire supraabundentă. [Youcat 260]

Asta spune Papa

Doresc să vă exprim, pe lângă intensitatea sentimentelor de afecțiune, speranța mea. Da, speranța mea, pentru că voi sunteți promisiunea de mâine. Voi sunteți speranța Bisericii și a societății. Privind la voi, cred cu tremur și cu încredere în ceea ce aveți la dispoziție în viață și în ceea ce veți fi în lumea de mâine și doresc să vă las, ca viatic pentru viețile voastre, trei gânduri: căutați-l pe Isus, iubiți-l pe Isus, mărturisiți-l pe Isus. [Sf. Papă Ioan Paul al II-lea, Mesaj către tineretul italian, 8 noiembrie 1978]