All Questions
prev
Prethodna:3.46 Čemu toliko naglašavati grijeh umjesto nadu?
next
Sljedeći:3.48 Je li Isus doista prisutan u euharistiji? Što je to posvećuje?

3.47 Tko bira čitanja? Smijem li spavati tijekom propovijedanja?

Euharistija

Crkva je izradila raspored za čitanja, tako da ljudi mogu tijekom godine čuti što više različitih biblijskih tekstova. Svakom danu ili blagdanu dodijeljena su određena očitanja.

U homiliji, svećenik objašnjava i istražuje značenje čitanja. Često se povezuje s našim svakodnevnim životom. Jedna homilija može te dotaknuti više od druge, ali uvijek iz toga možeš nešto izvući. Naposljetku, to je o Isusu, koji te poziva da ga slijediš i postaneš istinski sretan! Aplikacija #TwGOD može ti pomoći slijediti standardne tekstove mise na raznim jezicima.

 

Crkva je pomno izabrala čitanja za svetu misu. Homilija nam objašnjava Božju riječ i zbog toga je tako važna.
Mudrost Crkve

Kako se odvija euharistijsko slavlje?

Odvija se u dvije velike cjeline koje tvore jedinstven bogoštovni čin: u bogoslužju Riječi, koje podrazumijeva navještaj i slušanje Božje riječi, i u euharistijskome bogoslužju, koje podrazumijeva prikazanje kruha i vina, euharistijsku molitvu ili anaforu, koja sadrži riječi posvete, te pričest. [KKKC 277]

Koji dijelovi nužno pripadaju svetoj misi?

Svaka se sveta misa (euharistijsko slavlje) odvija u dva glavna dijela: u službi Riječi i u euharistijskoj službi u užemu smislu.

 

U službi Riječi slušamo čitanja iz STAROGA i NOVOGA ZAVJETA, kao i iz evanđelja. Osim toga, tu je mjesto navještaja (homilije, propovijedi) i molitve vjernih. U euharistijskoj službi koja slijedi prinose se i posvećuju kruh i vino, koji se dijele vjernicima u PRIČESTI. [Youcat 213]

Kako se sveta misa odvija?

Sveta misa počinje okupljanjem vjernika i ulaskom SVEĆENIKA i službenika oltara (ministranata, čitača, pjevača itd.). Nakon pozdrava slijedi opća ispovijed, koja završava s “Gospodine, smiluj se” (KYRIE). Nedjeljom (osim u vrijeme došašća i korizme) i blagdanom pjeva se ili govori SLAVA (GLORIA). Dnevna (Zborna) molitva uvodi u jedno ili dva čitanja iz NOVOGA i STAROGA ZAVJETA, nakon čega slijedi psalam. Prije evanđelja dolazi poziv Aleluja. Nakon navještaja evanđelja, barem nedjeljom i blagdanom, svećenik ili ĐAKON održi propovijed (HOMILIJU). Također nedjeljom i blagdanom zajednica ispovijeda zajedničku vjeru u VJEROVANJU (CREDO), na što se nadovezuje molitva vjernih. Drugi dio svete mise započinje s pripremom darova, čemu je priključena darovna molitva. Vrhunac euharistijskoga slavlja jest euharistijska molitva u koju uvode predslovlje i SVET (SANCTUS). Tu se darovi kruha i vina pretvaraju u Tijelo i Krv Kristovu. Euharijstijska molitva konačno završava s DOKSOLOGIJOM, od koje se prelazi na molitvu Gospodnju (Očenaš). Slijede molitva za mir, JAGANJČE BOŽJI (AGNUS DEI), lomljenje kruha i podjeljivanje svetih darova vjernicima, što se obično događa pod prilikom Tijela Kristova. Sveta misa završava sa sa sabranošću, zahvalom, završnom (popričesnom) molitvom i svećenikovim BLAGOSLOVOM.


Kyrie (Gospodine, smiluj se) glasi:
R. Gospodine, smiluj se!
O. Gospodine, smiluj se!
R. Kriste, smiluj se!
O. Kriste, smiluj se!
R. Gospodine, smiluj se!
O. Gospodine, smiluj se!

R. Kyrie eleison! O. Kyrie eleison!
R. Christe eleison! O. Christe eleison!
R. Kyrie eleison! O. Kyrie eleison!

 

SLAVA glasi:
Slava Bogu na visini.

I na zemlji mir ljudima dobre volje.

Hvalimo te.

Blagoslivljamo te.

Klanjamo ti se.

Slavimo te.

Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje.

Gospodine Bože, Kralju nebeski,

Bože, Oče svemogući.

Gospodine, Sine jedinorođeni, Isuse Kriste.

Gospodine Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev.

Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu.

Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se.

Jer ti si jedini svet.

Ti si jedini Gospodin.

Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste.

Sa Svetim Duhom,

u slavi Boga Oca. Amen.


Gloria in excelsis Deo
et in terra paxhominibusbonaevoluntatis.
Laudamuste, benedicimuste,
adoramuste, glorificamuste,
gratiasagimustibi propter magnamgloriamtuam,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, IesuChriste,
Domine Deus, Agnus Dei,
FiliusPatris,
qui tollispeccata mundi, miserere nobis;
qui tollispeccata mundi,
suscipedeprecationemnostram.
Qui sedes ad dexteramPatris, miserere nobis.
Quoniamtu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, IesuChriste,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris. Amen.


SVET glasi:
Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot.

Puna su nebesa i zemlja tvoje slave.

Hosanna u visini.

Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.

Hosanna u visini.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Plenisuntcaeli et terra gloriatua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.


JAGANJČE BOŽJI glasi:
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.

 


Agnus Dei, qui tollispeccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollispeccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollispeccata mundi, dona nobis pacem.

(Youcat 21)

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Franjo, Homilija, 9. studenog 2015.

Izgovarajte Riječ u svakoj prilici i neprimjerenoj prilici. Upućujte, prigovarajte, ali uvijek s ljubaznošću; poticati nepokolebljivo u strpljenju i podučavanju. Neka vaše riječi budu jednostavne, da ih svi razumiju, možda to nisu dugotrajne homilije. Dopustite da vam kažem: sjetite se svog oca, kad je bio toliko sretan što je našao drugu župu u blizini vašeg rodnog grada, gdje se misa slavila bez homilije! Homilije su doista prijenos Božje milosti: jednostavne, tako da svi razumiju i žele se poboljšati. [Papa Franjo, Homilija, 9. studenog 2015.]