All Questions
prev
Poprzedni:3.46 Skąd ten nacisk na grzech zamiast na nadzieję?
next
Następny:3.48 Czy Jezus jest naprawdę obecny w Eucharystii? Co to jest konsekracja?

3.47 Kto dokonuje wyboru czytań? Czy mogę spać podczas homilii?

Eucharystia

Kościół przygotowuje schemat czytań biblijnych tak, aby w ciągu roku podczas codziennych Mszy świętych odczytano możliwie wiele różnych fragmentów Pisma Świętego. Czytania na każdy dzień powszedni i na każde święto są z góry ustalone.

Podczas homilii kapłan wyjaśnia i pogłębia słowo Boże, które usłyszeliśmy w czytaniach. Kazanie często nawiązuje do naszego codziennego życia. Czasem może dotknąć cię bardziej, innym razem mniej, ale zawsze możesz coś z niej wynieść. Homilia mówi przecież o Jezusie, który wzywa, aby pójść za Nim i być prawdziwie szczęśliwym! W aplikacji #TwGOD znajdziesz teksty Mszy świętej w różnych językach.

 

Czytania są ściśle ustalone i starannie dobrane przez Kościół. Wyjaśnia je homilia. Nawet jeśli jest nudna, zawsze możesz coś z niej wynieść.
Z mądrości Kościoła

Jak przebiega celebracja Eucharystii?

Celebracja Eucharystii rozwija się w dwóch zasadniczych częściach, które stanowią razem jeden i ten sam akt kultu: w liturgii słowa, która obejmuje głoszenie i słuchanie słowa Bożego; i w liturgii eucharystycznej, która obejmuje przygotowanie chleba i wina, modlitwę eucharystyczną, czyli anaforę, która zawiera słowa konsekracji, i komunię. [KKKK 277]

 

Jakie są części stałe Mszy Świętej?

Każda Msza Święta (Liturgia Eucharystii) składa się z dwóch zasadniczych części: liturgii słowa i liturgii eucharystycznej w sensie ścisłym. W czasie liturgii słowa słyszymy czytania ze Starego i Nowego Testamentu oraz Ewangelię. Poza tym jest miejsce na homilię i modlitwę wstawienniczą. W następującej po niej liturgii eucharystycznej składane są chleb i wino, potem konsekrowane i podawane wiernym w komunii. [Youcat 213]

 

Jakie są części Mszy Świętej?

Mszę Świętą rozpoczyna zebranie wiernych i wejście kapłana oraz służby ołtarza (ministrantów, lektorów, kantorów itd.). Po pozdrowieniu następuje spowiedź powszechna, którą zamyka sekwencja Kyrie. W niedziele (poza okresem Wielkiego Postu i Adwentu) i uroczystości śpiewa się lub recytuje hymn Chwała. Kolekta wprowadza do jednego lub dwóch czytań ze Starego i Nowego Testamentu, po którym następuje lub które rozdziela psalm responsoryjny. Przed proklamowaniem Ewangelii intonuje się Alleluja. Po fragmencie Ewangelii w niedzielę i dni świąteczne (czasami w dzień powszedni) kapłan lub przynajmniej diakon wygłasza kazanie (homilia). Również jedynie w niedziele i dni świąteczne wspólnota wspólnie wyznaje wiarę – Credo, do którego dołączone są prośby. Druga część Mszy Świętej zaczyna się przygotowaniem darów, które kończy modlitwa nad darami. Punktem kulminacyjnym liturgii eucharystycznej jest modlitwa eucharystyczna, którą rozpoczyna prefacja i śpiew Sanctus. Bezpośrednio potem następuje przeistoczenie darów chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Modlitwę eucharystyczną zamyka Doksologia, która prowadzi do Modlitwy Pańskiej. Potem następuje modlitwa o pokój i znak pokoju, śpiew „Baranku Boży”, połamanie Chleba eucharystycznego i udzielanie świętych darów wiernym, z reguły tylko pod postacią Ciała Chrystusa. Mszę Świętą kończy chwila modlitewnego skupienia,  dziękczynienia, modlitwa na zakończenie i błogosławieństwo udzielane przez kapłana. [Youcat 214]