All Questions
prev
Predchádzajúce:6.15 „Milujte svojich nepriateľov“, je to možné? Existuje spojenie medzi katolicizmom a armádou? Ako si môžem vybrať medzi službou sebe alebo spoločnému dobru?
next
Ďalej:8.44 Čo ak nedokážem odpustiť? Ako môžem odpustiť nepriateľovi?

7.11 Môže sa človek niekedy stať svetým v ozbrojených silách?

Volanie - #OnlineSaints

Kladenie otázok znamená dávanie odpovedí: kdekoľvek sa môžete stať svetým. Zdá sa však, že ťažšie je to v ozbrojených silách, kde sa niekedy používa sila na udržanie nespravodlivého agresora na uzde. Pokiaľ je vaším cieľom chrániť spoločnosť, najmä slabých a zraniteľných, primerané množstvo sily môže byť prijateľné, ak je to jediný spôsob, ako to dosiahnuť.

Henry Dormer, ktorý slúžil ako vojak, bol často pri lôžku chorých alebo chudobných v jeho susedstve. Veľa nocí strávil v modlitbách a rád rozprával o evanjeliu. Jana z Arku sa stala vojakom po tom, čo počula, že Boh jej povedal, aby zachránila ľud svojej krajiny pred útlakom. Chcete byť ako oni a nad všetko postaviť Boha?
Ak chcete získať viac informácií o týchto svätých, naskenujte obrázok pomocou aplikácie Online so svätými alebo kliknite:


Svätá Jana z Arku


Boží služobník Henry Dormer 

Aj v ozbrojených silách sa môžeš stať svätým, rásť vo svojom vzťahu s Bohom, hľadať vo všetkom jeho vôľu a pozorne počúvať svoje svedomie.