O projekte #TwGOD

Pôvod

Projekt Tweetuj s Bohom (#TwGOD) má pôvod v holandskom meste Leiden, kde sa otec Michel Remery pustil do dialógu s mladými ľuďmi na témy týkajúce sa katolíckej viery. Otázky mu kládli osobne po liturgických sláveniach, ale aj prostredníctvom sietí Twitter, Facebook a iných nových médií. Počas večerných stretnutí sa o týchto otázkach rozprávali medzi sebou, ale aj so svojim kňazom. Vítané boli všetky otázky, žiadna téma nebola tabu.   

Títo mladí ľudia hľadali význam viery vo svojich životoch. Prečo mám veriť v Boha? Je vôbec logické veriť? Aj s pomocou týchto stretnutí si uvedomili dôležitosť viery v osobnom živote. Nabádali svojho kňaza, aby výsledky týchto diskusií vydal v dvoch knihách nazvaných Tweetuj s Bohom. Dva diely boli napokon skombinované do jednej knihyMladí ľudia následne navrhli spustenie interaktívnej formy projektu a v tejto fáze tiež zohrali kľúčovú úlohu. Projekt rýchlosť bude medzinárodný záujem, vďaka čomu sa knihy preložili do viacerých jazykov.  

Ciele

Interaktívny projekt Tweetuj s Bohom (#TwGOD) má za cieľ predstaviť logiku viery a ukázať, ako je v živote každej jednej ľudskej bytosti všetko prepojené s Božou láskou. #TwGOD ťa chce povzbudiť k tomu, aby si zistil/-a, kým pre teba môže byť Ježiš. Pozývame ťa k modlitbe, k prehlbovaniu vedomostí o viere a k návšteve miestnej katolíckej farnosti alebo spoločenstva.    

Zdroje

Projekt Tweetuj s Bohom sa snaží pomôcť (mladým) ľuďom nájsť odpovede na otázky o katolíckej viere kvalitným prepojením tlačených kníh s novými médiami. Súčasťou projektu je aj aplikácia, ktorá prepája texty knihy s informáciami na webovej stránke #TwGOD

Cieľové skupiny

Kniha #TwGOD ponúka podporu ľuďom, ktorí chcú rásť vo viere a vo vzťahu s Ježišom. Ponúka základný obraz o viere v Boha na základe toho, čo o týchto veciach hovorí Biblia a Cirkev. Knihu a nástroje online možno použiť v rozličných cieľových skupinách, vrátane nasledujúcich:  
 

●     Každý, kto si chce prehĺbiť poznatky o viere – Ľudia všetkých vekových kategórií, mladí aj starí, nám povedali, že projekt #TwGOD im veľmi pomohol. Projekt #TwGOD je vhodne koncipovaný na to, aby aj jednotlivcovi pomohol prehĺbiť vieru, a to práve vďaka kombinácii knihy, aplikácie, webovej stránky a sociálnych médií. Ponúka všetko, čo človek potrebuje na to, aby sa doma modlil, dozvedal sa o viere a uvažoval nad ňou.  
 

●     Každý, kto potrebuje niekomu vysvetliť svoju vieru – Niekedy sa môže stať, že dostaneš otázku o svojej viere, na ktorú nedokážeš odpovedať. Teraz to môžeš zmeniť: prečítaj si #TwGOD; tým sa dobre pripravíš na pokračovanie rozhovoru pri nasledujúcom stretnutí.  
 

●     Stredoškoláci – Kniha a online materiál môžu tvoriť základ jedného alebo viacerých tematických celkov jednoduchých a prístupných hodín náboženstva na stredných školách. Môže ísť o katolíckej školy, cirkevné školy iných vierovyznaní alebo štátne školy. Školy, ktoré chcú posilniť svoju katolícku identitu, môžu všetkým svojim študentom venovať túto knihu ako darček, aby si ju mohli čítať alebo listovať doma.  
 

●     Birmovanci – Projekt #TwGOD je veľmi vhodný na použitie v rámci nových alebo existujúcich príprav na birmovku, pretože obsahuje všetky potrebné poznatky o viere, ktoré by mali birmovanci ovládať. Kniha #TwGOD je tiež skvelým darom, ktorým možno osláviť sviatosť birmovania. 
 

●     Každý, kto pracuje s mládežou – Projekt #TwGOD predstavuje dobrý oporný bod pre tých, ktorí pracujú s mládežou, či už individuálne, alebo v skupinách. Animátori skupiniek môžu využiť projekt #TwGOD na to, aby si pripravili odpovede na prípadné otázky. 
 

●     Mládežnícke a tínedžerské skupiny – Projekt #TwGOD je ideálny materiál na diskusné večery a úspešne ho už použili pri viacerých formátoch. Večerné stretnutie môže napríklad začať spoločným jedlom, po ktorom nasleduje diskusia a modlitba. 
 

●     Priebežné farské katechézy Kniha #TwGOD je vhodná aj ako základ priebežných farských katechéz pre mládež i dospelých. Účastníci sa môžu venovať ďalšiemu štúdiu doma prostredníctvom webovej stránky a iných zdrojov #TwGOD online. 
 

●     Ďalšie štúdium po úvodnom kurze o viere (tzv. alfa kurze) – Projekt Tweetuj s Bohom je dôležitým nástrojom pre každého, kto sa chce dozvedieť viac o rozličných aspektov viery. Skvele sa hodí na samoštúdium pre mladých i starých. 
 

●     Rodičia a krstní rodičia krstencov, prvoprijímajúcich a birmovancov – Projekt #TwGOD môže poskytnúť ďalšie informácie o rozličných aspektoch viery rodičom i krstným rodičom. Knihu si môžu tiež spolu so staršími deťmi čítať doma. 
 

●     Rodičia rastúcich detí – O deťoch je známe, že sa pýtajú na všetko, vrátane Boha a viery. Vďaka projektu #TwGOD si na takéto otázky môžu rodičia pripraviť dobré odpovede. 

Projekt #TwGOD a vzťahy s inými

Samotné tweetovanie je spoločenská aktivita, pretože sa delíme o informácie s (potenciálnymi) čitateľmi. Jedným z dôležitých aspektov projektu #TwGOD je fakt, že nerozširuje len suchopárnu teóriu. Cieľom je pomôcť ľuďom rásť vo vzťahu s Bohom, doslova začať v modlitbe, tweetovať s Bohom‘. Veríme, že v tom pomôžu aj stretnutia s inými, ktorí si prečítali knihu alebo online materiály nášho projektu. Vo svete online pozývame ľudí k tomu, aby sa zapojili prostredníctvom ‚lajkovania‘ toho, čo si prezerajú a prostredníctvom interakcie v sociálnych médiách. Ešte dôležitejšie však je, že projekt #TwGOD povzbudzuje ľudí, aby navštívili miestnu farnosť, stali sa aktívnejšími vo svojich spoločenstvách a zaujímali sa viacej o ľudí vo svojom okolí.