Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:3.19 Muslimanët dhe hebrenjtë nuk hanë mish derri. Po katolikët?
next
Tjetra:3.21 Cilat janë pjesët më të rëndësishme të kishës?

3.20 Pse Kisha është shtëpia e Zotit?

Brenda ndërtesës së kishës

Jezusi  shkonte shpesh  në tempullin e Jeruzalemit, të cilin ai e quajti shtëpinë e Zotit, Atit të tij, që në moshën dymbëdhjetë vjeçare (Lk. 2:49) Lk. 2:49: Ai u përgjigj: “Po, pse më kërkuat? A nuk e dinit se më duhet të merrem me punët e Atit tim?”. Një kishë është menduar të jetë një vend lutjeje [> 3.22], si vetëm ashtu edhe me të tjerët. Në një kishë katolike, Jezusi është i pranishëm [> 3.48] në një mënyrë të veçantë, domethënë me trupin e Tij në tabernakull [> 3.21].
Sigurisht që mund të luteni jashtë  kishës, por ndërtesa  e kishës mund t'ju japë mbështetje shtesë në marrëdhënien tuaj me Zotin. Kjo është arsyeja pse një kishë shugurohet nga një ipeshkëv kur hapet  për herë të parë, për të qenë një vend takimi midis Zotit dhe popullit të tij.

Mund ta lusim Zotin kudo, por ai është veçanërisht i pranishëm në vendet e caktuar prej bashkësisë për lutje: kishat & kapelat.
Urtësia e Kishës

A ka nevojë Kisha për vende që ta kremtojë liturgjinë?

Kulti “në shpirt e në të vërtetë” (Gjn 4,24) i Besëlidhjes së Re nuk është i lidhur me ndonjë send të veçantë, sepse Krishti është tempulli i vërtetë i Hyjit, nëpërmjet të cilit edhe të krishterët dhe Kisha mbarë bëhen, nën veprimin e Shpirtit Shenjt, tempuj të Hyjit të gjallë. Megjithatë Populli i Hyjit, në gjendjen e vet tokësore, ka nevojë për vende ku bashkësia të mund të mblidhet që ta kremtojë liturgjinë. [KKKP 244]

Çfarë janë ndërtesat e shenjta?

Ato janë shtëpitë e Hyjit, simbol i Kishës, që jeton në atë vend, si edhe i banesës qiellore. Janë vende lutjeje, ku Kisha kremton sidomos Eukaristinë dhe adhuron Krishtin realisht të pranishëm në tabernakull. [KKKP 245]

What is a Christian house of prayer?

A Christian house of prayer is both a sign of the ecclesial communion of people at a specific place and also a symbol of the heavenly dwellings that God has prepared for us all. In God’s house we gather together to pray in common or alone and to celebrate the sacraments, especially the Eucharist.

“It smells like heaven here.” “Here you can be very quiet and reverent.” Many churches surround us perceptibly in a thick atmosphere of prayer. We sense that God is present here. The beauty of church buildings directs our attention to the beauty, greatness, and love of God. Churches are not just stone messengers of the faith, but dwelling places of God, who is really and truly and substantially present in the sacrament of the altar. [Youcat 190]

Ja çfarë thonë Papët

Nën kupolat  e kësaj Katedraleje historike, e cila dëshmon për dialogun e pareshtur që Hyji  dëshiron të krijojë me të gjithë burrat dhe gratë ... fjalët e psalmistit  përshkruajnë emocionin që mbush shpirtrat tanë me një saktësi që vështirë se mund të kishim guxuar ta imagjinonim: “Seç u gëzova kur më thanë: “Eja të shkojmë në Shtëpinë e Zotit!” (Ps 121:1)... Ne me të vërtetë gëzohemi kur hyjmë  në shtëpinë e Zotit, pasi, siç na kanë mësuar Etërit e Kishës, kjo shtëpi nuk është gjë tjetër veçse një simbol i prekshëm i Jerusalemit në lartësi, i cili zbret tek ne (krh. Zb 21: 2) për të na ofruar vendbanimet më të bukura. "Nëse banojmë atje", shkruan Shën Hilari i Poitiersit, "ne jemi bashkëqytetarë të shenjtërve  dhe anëtarë të banesës së Hyjit , sepse ajo është shtëpia e Hyjit ". [Papa Benedikti XVI, Homelia në Notre Dame të Parisit, 12 shtator 2008]