Alle Tweets
prev
Vorige:3.19 Moslims eten geen varkensvlees. Hoe is dat voor katholieken?
next
Volgende:3.21 Wat zijn de belangrijkste ‘plekken’ in een kerk?

3.20 Waarom is een kerk het huis van God?

In het kerkgebouw

Jezus ging vaak naar de tempel in Jeruzalem, die Hij als twaalfjarige al het huis van God zijn Vader noemde (Luc 2,49)Luc 2,49: Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?’.. De kerk is bedoeld als plaats van gebed, zowel alleen als met anderen. In een katholieke kerk is Jezus heel bijzonder aanwezig met zijn eigen Lichaam in het tabernakel.

Natuurlijk kun je ook bidden zonder kerk, maar het kerkgebouw kan je extra steunen in je relatie met God. Daarom wordt een kerk bij de ingebruikname gewijd door de bisschop, om een plaats van ontmoeting te zijn tussen God en zijn mensen.

> Lees meer in het boek

God is overal, in het bijzonder op de plek die we ‘apart zetten’ voor gebed en nergens anders voor gebruiken: het kerkgebouw.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Heeft de Kerk plaatsen nodig om de liturgie te vieren?

De eredienst "in geest en waarheid" (Joh. 4, 24) van het Nieuwe Verbond is niet gebonden aan een bepaalde plaats. Want Christus is de ware tempel van God, waardoor ook de christenen en de gehele Kerk onder de werking van de heilige Geest tot tempels van de levende God worden. Toch heeft het volk van God in haar aardse bestaan plaatsen nodig, waar de gemeenschap zich kan verzamelen om de liturgie te vieren. [CCKK 244]

Wat zijn sacrale gebouwen?

Sacrale gebouwen zijn de huizen van God, symbool van de Kerk die op die bepaalde plaats leeft, en ook van het hemels verblijf. Zij zijn plaatsen van gebed, waarin de Kerk vooral de Eucharistie viert en Christus aanbidt, die in het tabernakel werkelijk tegenwoordig is. [CCKK 245]

Wat is een christelijk godshuis?

Een christelijk godshuis is een symbool zowel voor de kerkelijke gemeenschap van mensen op een concrete plaats, als voor de hemelse woningen die God voor ons bereid heeft. In een godshuis komen we bijeen om in gemeenschap of alleen te bidden en om de Sacramenten, vooral de Eucharistie te vieren.

‘Hier ruikt het naar de hemel’ – ‘Hier word je helemaal stil en eerbiedig.’ Sommige kerken hullen ons vormelijk in een sfeer van gebed. We voelen dat God hier aanwezig is. De schoonheid van de kerken verwijst naar de schoonheid, grootheid en liefde van God. Kerken zijn niet alleen stenen boodschappers van het geloof, maar woningen van God, die in het Sacrament van het altaar werkelijk en waarachtig aanwezig is. [Youcat 190]