Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:3.40 A është Sakramenti i Vajimit e njëjta gjë me vajimin e mbramë?
next
Tjetra:3.42 Cila është meshtaria e përbashkët për të gjithë besimtarët?

3.41 Pse gratë dhe të martuarit nuk mund të bëhen meshtarë?

Sakramentet

Jezusi, me liri të plotë, zgjodhi si apostuj të tij vetëm meshkuj. Dishepujt femra kishin një rol tjetër, jo më pak të rëndësishëm. Ashtu si paraardhësit e tij, Papa Françesku është i vendosur të përfshijë meshkuj dhe femra në qeverisjen e Kishës, brenda situatës së përcaktuar nga Jezusi.
Apostujt e kaluan misionin e tyre te pasardhësit e tyre (ipeshkvijtë) dhe ndihmësit e tyre (priftërinjtë dhe diakonët). Në Kishën Katolike Perëndimore, priftërinjtë dhe ipeshkvijtë qëndrojnë, në princip, të pamartuar. Ata zgjodhën në liri t’ia kushtojnë vetveten Jezusit në gjendjen e jetës celibat dhe ta ndjekin shembullin e tij në gjithçka. Kjo u jep lirinë të shkojnë atje ku i dërgon Jezusi dhe Kisha.

Jezusi zgjodhi vetëm meshkujt që të veprojnë në emër të tij & në personin e tij si apostuj. Me celibat, meshtarët i kushtohen tërësisht Jezusit dhe Kishës.
Urtësia e Kishës

Pse quhet Sakrament i Urdhrit?

Urdhri dëfton një trup kishtar, në të cilin merret pjesë nëpërmjet një shugurimi të veçantë (Urdhri i Shenjtë), i cili, falë një dhuratë të veçantë të Shpirtit Shenjt, lejon ushtrimin e një pushteti të shenjtë në emër dhe me autoritetin e Krishtit, në shërbim të popullit të Hyjit. [KKKP 323]

What happens in Holy Orders?

The man who is ordained receives a gift of the Holy Spirit that gives him a sacred authority that is conferred upon him by Christ through the bishop.

Being a priest does not mean just assuming an office or a ministry. Through Holy Orders a priest receives as a gift a definite power and a mission for his brothers and sisters in faith. [Youcat 249]

Kush mund ta marrë këtë Sakrament?

Këtë Sakrament mund ta marrë në mënyrë të vlefshme vetëm i pagëzuari i gjinisë mashkullore: Kisha e sheh veten të lidhur me këtë zgjedhje të kryer prej vetë Zotit. Askush nuk mund të kërkojë me ngulm ta marrë Sakramentin e Urdhrit, por duhet të konsiderohet i përshtatshëm për këtë shërbim prej autoritetit të Kishës. [KKKP 333]

How is the sacrament of Holy Orders celebrated?

Si kremtohet Sakramenti i Urdhrit?
Për secilën prej shkallëve, Sakramenti i Urdhrit jepet nëpërmjet “shtrirjes së duarve” mbi kryet e të shuguruarit prej Ipeshkvit, i cili thotë edhe lutjen shuguruese solemne. Me këtë veprim Ipeshkvi kërkon prej Hyjit për të shuguruarin zbritjen e veçantë të Shpirtit Shenjt dhe të dhuratave të Tij për të mirën e mbarështimit. [KKKP 331]

How does the Church understand the sacrament of Holy Orders?

The priests of the Old Covenant saw their duty as mediating between heavenly and earthly things, between God and his people. Since Christ is the “one mediator between God and men” (1 Tim 2:5), he perfected and ended that priesthood. After Christ there can be an ordained priesthood only in Christ, in Christ’s sacrifice on the Cross, and through a calling and apostolic mission from Christ.

A Catholic priest who administers the sacraments acts not on the basis of his own power or moral perfection (which unfortunately he often lacks), but rather “in persona Christi”. Through his ordination, the transforming, healing, saving power of Christ is grafted onto him. Because a priest has nothing of his own, he is above all a servant. The distinguishing characteristic of every authentic priest, therefore, is humble astonishment at his own vocation. [Youcat 250]

Is it demeaning to women that only men may receive the sacrament of Holy Orders?

The rule that only men may receive Holy Orders in no way demeans women. In God’s sight, man and woman have the same dignity, but they have different duties and charisms. The Church sees herself as bound by the fact that Jesus chose men exclusively to be present at the Last Supper for the institution of the priesthood. Pope John Paul II declared in 1994 “that the Church has no authority whatsoever to confer priestly ordination on women and that this judgment is to be definitively held by all the Church’s faithful”.

Like no one else in antiquity, Jesus provocatively affirmed the value of women, bestowed his friendship on them, and protected them. Women were among his followers, and Jesus highly valued their faith. Moreover, the first witness to the resurrection was a woman. That is why Mary Magdalene is called “the apostle of the apostles”. Nevertheless, the ordained priesthood (and consequently pastoral ministry) has always been conferred on men. In male priests the Christian community was supposed to see a representation of Jesus Christ. Being a priest is a special service that also makes demands on a man in his gender-specific role as male and father. It is, however, not some form of masculine superiority over women. As we see in Mary, women play a role in the Church that is no less central than the masculine role, but it is feminine.Eve became the mother of all the living (Gen 3:20). As “mothers of all the living”, women have special gifts and abilities. Without their sort of teaching, preaching, charity, spirituality, and guidance, the Church would be “paralyzed on one side”. Whenever men in the Church use their priestly ministry as an instrument of power or do not allow opportunities to women, they offend against charity and the holy spirit of Jesus. [Youcat 257]

Why does the Church require priests and bishops to live a celibate life?

Jesus lived as a celibate and in this way intended to show his undivided love for God the Father. To follow Jesus’ way of life and to live in unmarried chastity “for the sake of the kingdom of heaven” (Mt 19:12) has been since Jesus’ time a sign of love, of undivided devotion to the Lord, and of a complete willingness to serve. The Roman Catholic Church requires this way of life of its bishops and priests, while the Eastern Catholic Churches demand it only of their bishops.

Celibacy, says Pope Benedict, cannot mean “remaining empty in love, but rather must mean allowing oneself to be overcome by a passion for God”. A priest who lives as a celibate should be fruitful inasmuch as he represents the fatherly character of God and Jesus. [Youcat 258]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Krishti i pastër dhe Maria e virgjër i kanë kushtuar në vetvete frytet e para të virgjërisë për të dy gjinitë. Apostujt ose kanë qenë të virgjër ose të martuar ... Ata persona që zgjidhen për të qenë ipeshkvij, meshtarë dhe diakonë  janë ose të virgjër ose të ve; ose të paktën, kur e kanë marrë një herë  meshtarinë, janë zotuar për dëlirësi të përjetshme. [Shën Jeronimi, Letrat, 48:21 (ML 22, 510)] 

Ja çfarë thonë Papët

[Lidhur me shugurimin e] grave  meshtare, kjo nuk mund të bëhet. Papa Shën Gjon Pali II, kur po bëhej pyetja, pas një reflektimi shumë të gjatë, e deklaroi qartë këtë. Jo sepse gratë nuk janë të afta, por… shikoni, në Kishë, gratë janë më të rëndësishme se burrat, sepse Kisha është  grua. Ne flasim për Kishën si "ajo"; ajo është E reja e Krishtit dhe Zoja është më e rëndësishme se papët, ipeshkvijtë dhe meshtarët . [Papa Françesku, Konferencë për shtyp gjatë fluturimit, 27 shtator 2015]