Alle Vragen
prev
Vorige:3.40 Is de ziekenzalving het laatste oliesel?
next
Volgende:3.42 Wat is het ‘gemeenschappelijk priesterschap’ van alle gelovigen?

3.41 Waarom kunnen vrouwen en gehuwde mannen geen priester worden?

Sacramenten

Jezus koos heel bewust alleen mannen als Apostel. Zijn vrouwelijke leerlingen kregen een andere rol, die niet minder belangrijk is. Paus Franciscus zet zich, net als zijn voorgangers, ervoor in om binnen de door Jezus gegeven situatie, zowel vrouwen als mannen te betrekken bij het bestuur van de Kerk.

De Apostelen gaven hun ambt door aan hun opvolgers (bisschoppen) en hun helpers (priesters en diakens). In de westerse Katholieke Kerk zijn priesters en bisschoppen in principe ongehuwd. Zij kiezen er in vrijheid voor om zich helemaal aan Jezus toe te wijden in het celibaat en om in alles aan Hem gelijk te worden. Zo zijn ze helemaal vrij om te gaan waar Jezus en de Kerk hen zenden. 

Jezus koos alleen mannen om als Apostel in zijn naam en persoon op te treden. Door het celibaat zijn priesters geheel beschikbaar voor Jezus.