All Questions
prev
Poprzedni:2.24 Kim byli ojcowie Kościoła?
next
Następny:2.26 Jakie są początki islamu? Czy istnieją jego powiązania z chrześcijaństwem?

2.25 Jak powstało życie monastyczne?

Rzymianie, sobory i ojcowie Kościoła

Już pośród pierwszych chrześcijan byli ludzie, którzy wybrali życie modlitwy, prostoty i wstrzemięźliwości (celibatu) oraz niesienie pomocy bliźnim. Kiedy ustały prześladowania i śmierci męczeńskie, wierni szukali innych sposobów, by oddać swe życie Bogu.

Niektórzy mnisi żyli w odosobnieniu jako pustelnicy. W 325 roku kilku pustelników zaczęło żyć we wspólnocie, w której podlegali przełożonemu. Taki był początek życia monastycznego. W późniejszych latach zakładano zakony zarówno męskie jak i żeńskie. Życie ich członków wypełniały modlitwa oraz nauka, studia medyczne, uprawa roli, a także pisanie i przepisywanie ksiąg.

 

Mnisi zaczęli żyć poza światem, w klasztorze, by poświęcić się wyłącznie Bogu poprzez modlitwę, czystość i wstrzemięźliwość.