DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:2.28 Jak w średniowieczu wyglądały relacje pomiędzy królem a papieżem?
next
Następny:2.30 Jak powstał Kościół prawosławny?

2.29 Na czym polegało średniowieczne duchowe odrodzenie

Muzułmanie, misjonarze i prawosławni

W średniowieczu wielu ludzi, zarówno duchownych jak i świeckich, zaczęło się zastanawiać nad rolą osoby Jezusa w ich codziennym życiu. W XII i XIII wieku założono nowe klasztory i zakony: cystersów, franciszkanów i dominikanów.

W XIII wieku zgłębianie wiary przeżywało prawdziwy rozkwit. Towarzyszyły mu dyskusje teologiczne (scholastyka). W tym intelektualnym środowisku powstało wiele uniwersytetów. W XIV wieku w Holandii zapoczątkowano ruch ludzi świeckich, którzy chcieli prowadzić życie modlitwy, nadal żyjąc „w świecie”: ruch braci i sióstr wspólnego życia.

 

Założono nowe zakony, których celem było naśladowanie Chrystusa; katolickie uniwersytety służyły wymianie wiedzy i zrozumieniu wiary.